MIA – Mobilisering inför arbete

MIA är ett länsgemensamt projekt som drivs av sex samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Det övergripande målet är att erbjuda samordnat stöd för 2 500 personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden. Förutom insatser till stöd för deltagarna är en viktig del i MIA-projektet att utveckla samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. Projektet innebär också ökad samverkan mellan förbunden och att metoder och arbetssätt utvecklas som kan spridas.

MIA består av sex delprojekt, varje förbund driver varsitt. Delprojekten skiljer sig åt både vad gäller antalet insatser och vilka metoder som insatserna bygger på. De samordningsförbund som medverkar i MIA är Huddinge Botkyrka Salem, Stockholms stad, Södertälje, Södra Roslagen, VärNa och Östra Södertörn. MIA pågår t.o.m. 31 juli 2020 och koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. 

Verksamhetsstödjare
Samordningsförbundet
VärNa

Läs mer i annonsen:

Senaste nytt

 

Börja fredagen den 23 mars med en god frukost och föredrag på temat Case Management och Supported Employement. På plats är Johanna Thagemark och Annica Falk. Johanna var tidigare projektledare för ett regeringsuppdrag som genomförts av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Uppdraget gick ut på att vetenskapligt effektutvärdera hur insatserna Case Management och SIUS  påverkar möjligheten till arbetsmarknadsetablering för unga som har aktiviseringsersättning. Johanna är nu metodutvecklare i MIA-projektet, där CM och SE används i stor omfattning.
Annica är biträdande förbundschef. Hon berättar hur vi i Samordningsförbundet i Östra Södertörn arbetar med metoderna. Och om hur övergångarna förstärker samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Varmt välkommen!
Tid: 08.00. Förbundet bjuder på frukost som levereras från det sociala företaget Bönorna
 08.30-09-30 Johanna Thagemark och Annica Falk delar med sig av sin kunskap.
Plats: Haninge kulturhus, Poseidons torg 8, Handen (nära pendeltåg och bussar)

Läs hela inlägget »
2018-01-29
Deltagare i Huddinge, Botkyrka, Salem, Täby och Österåker behöver komma ut till företag 
2017-12-13
Kartläggning visar: deltagare äldre än väntat
2017-10-22
Verksamhetsutvecklare för ASF i alla delprojekt
2017-10-16
Många deltagare i MIA