MIA – Mobilisering inför arbete

MIA är ett länsgemensamt projekt som drivs av sex samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Det övergripande målet är att erbjuda samordnat stöd för 2 500 personer mellan 16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden. Förutom insatser till stöd för deltagarna är en viktig del i MIA-projektet att utveckla samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. Projektet innebär också ökad samverkan mellan förbunden och att metoder och arbetssätt utvecklas som kan spridas.

MIA består av sex delprojekt, varje förbund driver varsitt. Delprojekten skiljer sig åt både vad gäller antalet insatser och vilka metoder som insatserna bygger på. De samordningsförbund som medverkar i MIA är Huddinge Botkyrka Salem, Stockholms stad, Södertälje, Södra Roslagen, VärNa och Östra Södertörn. MIA pågår t.o.m. 31 juli 2020 och koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. 

Verksamhetsstödjare
Samordningsförbundet
VärNa

Läs mer i annonsen:

Senaste nytt