1logo

”Vi lever i en verklighet där antalet sjukskrivna och arbetslösa med sammansatt problematik ökar. MIA-projektet söker lösningar inom ett område som funnits på den politiska agendan under lång tid. Det handlar om att minska utsatthet och isolering för grupper som står långt från arbetsmarknaden,” säger Jonas Örtquist, huvudsekreterare i Strukturfondpartnerskapet Stockholms län.

Läs hela inlägget »

Så här högt värdesätter vi deltagarnas, medarbetarnas och våra samarbetspartners röster om MIA-projektet.

Med siktet inställt på att ge personer som behöver arbetslivsinriktad samordning ett ännu bättre stöd, har Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) tagit fram ett indikatorenkäter. Det är ett kvalitetssäkrat instrument som fungerar för alla samordningsförbund.
 

Läs hela inlägget »

Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för att ta reda på hur MIA-projektet uppfattas av deltagarna.

Läs hela inlägget »

Att mobilisera inför arbete är att sätta mål, skapa aktiviteter, genomföra dessa och att utvärdera resultat och effekter. Nu är MIA-projektets programteori framtagen. Det är ett styrdokument som både inspirerar och ger ryggrad i projektet.
 
”Ibland är det lätt att springa åt många olika håll när ett projekt är så komplext som MIA-projektet. Därför gäller det att belysa vad som är relevant och att föra en konstruktiv dialog med ESF-rådet om vad som behöver tas upp till diskussion och kanske förändras”.

Charlotte Sävås Nicolaisen är seniorkonsult på SWECO, företaget som har fått uppdraget att utvärdera MIA-projektet. I ett första steg är programteorin framtagen. Alla är överens om aktivitetsmål, projektmål, förväntade resultat och effektmål. Målen som är kopplade till genusfrågorna är också definierade och allt är väl synliggjort i ett pedagogiskt material.

Utvärderare i MIA-projektet

”Vi har fått en bra plattform och kan börja sätta ljus på hur vi kan stödja projektet. Vår roll är att bidra till att förtydliga styrkor så att det som fungerar kan drivas vidare i ordinarie strukturer. Det gäller även att se var svagheterna och förbättringspotentialen finns”. 

Helheten i fokus

Läs hela inlägget »

Kaffe och föreläsning är ett smart koncept för att dela kompetens. Här arrangeras ett välbesökt frukostmöte av MIA-projektet vid Samordningsförbundet Östra Södertörns.  Här är MIA-projektets Johanna Tagemark och huvudtalarena Anna Lexelius.
 

Läs hela inlägget »

Oräkneligt många människor med funktionshinder har hittat rätt på arbetsmarknaden tack vare Bengt Eklund. Idag arbetar han som kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen. Men inte så länge till. Förra veckan tog Bengt emot guldklocka som tack för 30 år i tjänst.

Det Bengt har åstadkommit mycket under sina år på Arbetsförmedlingen. Bland annat var han  ansvarig för att den effektiva metoden Supported employment, SE implementerades i Sverige. Det är en metod som används framgångsrikt, bland annat i MIA-projektet. På Arbetsförmedlingen används SE i form av Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS, ett särskilt stöd till personer som har nedsatt arbetsförmåga när hen ska börja arbeta. 

Läs hela inlägget »

Ett produktionsteam med funktionshinder, en film med ikonisk musik av John Lennon,
ett brev från Yoko Ono och ett sjösatt projekt där konceptet ”Gör Plats” ska förändra villkoren för personer med funktionsnedsättningar.  Arbetsförmedlingens projekt inspirerar oss I MIA-projektet.

 
Arbetsförmedlingen stora informationsinsats för att bidra till att ge fler med funktions-
nedsättning jobb, har alla ingredienser som krävs för att bli en viral succé. Något vi gärna bidrar till. Det handlar om att skapa arbeten till människor som har kompetenser och förmågor som blir till stor nytta på rätt arbetsplats.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: gör plats inspiration

Idag släpper MIA-projektet sin ett-årsrapport. Den visar att det mesta går enligt plan och att det övergripande målet med 2500 deltagare fram till 2020 är inom räckhåll. Det finns ett par tydliga utvecklingsområden.  Övergångar till Arbetsförmedlingen är ett av dem.
 
Tack vare MIA-projektet har människor kunna bryta sin isolering, känt gemenskap och fått möjlighet att komma till sin rätt. Vissa har fått arbete, andra börjat arbetsträna eller studera. En del fortsätter sin rehabilitering för att komma igen fysiskt eller psykiskt. Bakom varje framgång ligger ett anpassat stöd och ett smidigt samarbete mellan myndigheterna. 

”Idén med MIA-projektet är att skapa framgångsrik samverkan kring människor med sammansatt problematik, som behöver stöd från flera myndigheter samtidigt”, säger, Ritva Widgren, förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn.
 

Läs hela inlägget »

Efter drygt ett år i MIA-projektet börjar vi bygga broar och riva barriärer. Det finns massor av kraft och kompetens hos projektmedarbetarna. De sex delprojekten utvecklar sina metoder. Flera aktiviteter
är på gång. 
 
När alla projektmedarbetare samlades för att checka in efter sommaren, svävade en astronaut i naturlig storlek över publiken på Ingenjörshuset Citykonferensen. En bra symbol för att allt är möjligt i MIA-projektet.
 

Läs hela inlägget »

En Case manager kan blicka in i människors liv för att ge rätt stöd på väg mot bättre livskvalitet. Ibland slutar det med ett nytt arbete, eller studier. Metoden går ut på att se till hela människan, vilket kan förändra livet  i en positiv riktning.
 
Case management är en evidensbaserad metod. Den bygger på att metodiskt och konstruktivt kartlägga alla delar i en människas liv. I MIA-projektet Östra Södertörn är deltagarna mycket nöjda. Efter det första året kan man tydligt se att allt börjar fungera. 
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: case management