1logo
MIA-projektet är innovativt och outside the box säger Amer. MIA-projektet är innovativt och outside the box säger Amer.

”Vi satsade självklart på MIA-projektet, eftersom det gynnar en målgrupp som tidigare inte hade några insatser alls”, säger Amer  Baalbaki, Samverkanssamordnare på Arbetsförmedlingen, en av MIA-projektets viktigaste parter. 


En deltagare kan exempelvis vara en person som varit sjukskriven de senaste sju åren. Arbetslivet har förändrats. Nya koder gäller. Har hen levt isolerad kanske yrket fått en helt ny inriktning. Det räcker inte med att säga ”nu måste jag göra något av mitt liv” för att få ett arbete. Personen kanske är motiverad, men har en arbetslivserfarenhet som går sju år tillbaka i tiden. 

-  Var befinner hen sig kunskapsmässigt? Vad saknas? Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar för att se hur personen kan komma närmare arbetsmarknaden, säger Amer.

Motiverade deltagare

Läs hela inlägget »
Erland  med unika stolar till politikerveckan på Järva Erland med unika stolar till politikerveckan på Järva

”Ingen ska hamna mellan stolarna”
är MIA-projektets devis. Vi gav det arbetsintegrerande sociala företaget Re:innovation i uppgift att gestalta budskapet. Resultatet blev tio unika sittmöbler. Roliga stolar som bidrar 
till intressanta samtal.


I våras levererade Erland tio pimpade stolar till vårt tält under politiker-veckan på Järva. Varje stol hade fått sitt unika uttryck av personer som arbetstränar i delprojektet Södra Roslagen.

Fem månader senare besöker vi den 350 kvadratmeter stora verkstan med tillhörande butik på Täby Galopp. Vi möter Erland som avslutat MIA-projektet under hösten, för att gå vidare till en anställning.

”Erland har just börjat sin anställning hos oss”

Läs hela inlägget »
Camilla som driver hunddagiset kramar sin hund. Camilla som driver hunddagiset kramar sin hund.

Anni lägger en beskyddande hand på en tjusig golden retriever i den större klassen. Hon startade i MIA-projektet i början av året och nu är hon en i fasta teamet kring hundarna. ”Jag har fått en fast tjänst och samtidigt utbildar jag mig till handledare.”
 
I Gustavsbergs centrum ligger Canopus Hundcenter, ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF, ett dagis för över 30 hundar. Canopus startade i februari. I slutet av sommaren blev det klart att  Arbetsförmedlingen och MIA-projektets delprojekt VärNa ville ha platser på hunddagiset för arbetsträning.

Läs hela inlägget »

Vi vill försäkra oss om att deltagarna får fortsatt stöd genom våra parters ordinarie verksamhet när de avslutar MIA-projektet.

En fungerande överlämning är avgörande för att vi ska  lyckas ge ett långsiktigt hållbart stöd till deltagarna. Projektets mål är att Ingen ska behöva hamna mellan stolarna i sin kontakt med myndigheterna.
 
”Regelverket för sjukförsäkringen kopplat till deltagarnas möjlighet att kunna delta i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta samarbete är en av de utmaningar vi står inför”,
sägerJohanna Thagemark, verksamhetsutvecklare i MIA-projektet.
 
En förenklad beskrivning av problematiken är att en deltagare i MIA-projektet, som ligger på en aktivitetsnivå under tio timmar i veckan, hamnar under det antal timmar som krävs för att kunna delta i arbetsträning och vara fullt försäkrad på arbetsplatsen. Det kan skapa hinder för en tidig placering på arbetsplats som är en viktig del i Supported Employment, en av metoderna som används inom MIA-projektet. 

”Våra deltagare kanske har tagit viktiga steg för att närma sig arbetsmarknaden. I vissa fall kan sex eller åtta timmar vara en stor förflyttning för dem"
 
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassan ambition är att människor ska få tillgång till tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov. Insatserna ska även kunna bedrivas parallellt med andra insatser från till exempel arbetsgivare, kommunen och vårdgivare. 

Läs hela inlägget »
Veronica arbetar med konst och smycken på Stationen. Veronica arbetar med konst och smycken på Stationen.

I Jordbro kulturhus, i en levande tradition av delaktighet och kreativitet, håller Stationen till. Verksamheten är ett nav för personer mellan 16 och 29 år som behöver en självstärkande miljö. Här får några av MIA-projektets deltagare chans att arbetsträna, uttrycka sig och att söka jobb. 

Det är återträff på Stationen och många har valt att trotsa det kompakta höstmörkret. Från scenen hörs en finstämd version av John Lennons ”Working Class Hero”. Musik är en av flera konstformer som får ungdomarna på Stationen att odla sin kreativitet. 
 
”Vi arbetar med självstärkande teman, där livshistorier, dramapedagogik, konst och hälsotema ingår. Varje person är unik. Här stödjer vi alla att hitta sina drömmar, men  även att skriva CV, söka jobb eller söka sig till studier” säger Josef Szabò, handledare.

Läs hela inlägget »

I dagarna fick Karin Benzler, statistiker på Samordningsförbundet Östra Södertörn, fram siffror som visar att det finns stora skillnader när vi tittar på människor som arbetstränat
i ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF. Männen har i genomsnitt fler aktiva timmar
i arbetsträning än kvinnorna och börjar oftare arbeta eller studera efter avslut.

 
Totalt har 101 män och 159 kvinnor arbetstränat på ett arbetsintegrerande socialt företag inom ramen för MIA-projektet. Därmed är ett av projekt-målen uppnått: Fler kvinnor än män ska få stöttning. 

”Jag har följt upp arbetsträning inom ramen för hela MIA-projektet, samt för delprojekten. Än så länge går det inte att dra slutsatser om de senare. De är för olika varandra. Därför handlar dessa siffror endast om det totala antalet avslutade deltagare”, säger Karin.

Läs hela inlägget »

När en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa frågar en deltagare vad som är bra eller dåligt, blir svaren oftast ärligare än när någon i personalen ställer frågorna. 
 
”Det finns en maktförskjutning mellan personal och brukare som gör att den som intervjuas av personal inte kan var rakt på sak”, säger Fredrik Gothnier från RSMH, en organisation som i dagarna startar brukarrevisioner i Stockholm, VärNa och Södra Roslagen. 

Brukarperspektiv

Läs hela inlägget »

”Vi lever i en verklighet där antalet sjukskrivna och arbetslösa med sammansatt problematik ökar. MIA-projektet söker lösningar inom ett område som funnits på den politiska agendan under lång tid. Det handlar om att minska utsatthet och isolering för grupper som står långt från arbetsmarknaden,” säger Jonas Örtquist, huvudsekreterare i Strukturfondpartnerskapet Stockholms län.

Läs hela inlägget »

Så här högt värdesätter vi deltagarnas, medarbetarnas och våra samarbetspartners röster om MIA-projektet.

Med siktet inställt på att ge personer som behöver arbetslivsinriktad samordning ett ännu bättre stöd, har Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) tagit fram ett indikatorenkäter. Det är ett kvalitetssäkrat instrument som fungerar för alla samordningsförbund.
 

Läs hela inlägget »

Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för att ta reda på hur MIA-projektet uppfattas av deltagarna.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter