1logo

HANINGE NYNÄSHAMN TYRESÖ

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Vi ger deltagarna ett samordnat stöd
Fram till 2020 kommer vårt delprojekt att ta emot 650 deltagare.

Resursråden/En väg in
All remittering till MIA Östra Södertörn sker genom Resursrådet Haninge, Resursrådet Nynäshamn respektive En väg in i Tyresö. Du som handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen eller Landstinget gör en anvisning för din deltagare men deltagaren kan också göra en egenanmälan. I Resursråden och i En väg in görs en genomlysning av ärendet där en rekommendation ges om vilken eller vilka av insatserna i MIA projektet som kan vara lämpliga för deltagaren.

Hur jobbar MIA Östra Södertörn?

Vår projektgrupp består av en projektledare, Case managers, SE-handledare, gruppverksamheter, och arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag. De arbetar tillsammans med våra deltagare för att hitta vägar framåt. Metoderna vi framförallt använder heter Supported employment (SE) och Case management (CM).

Supported employment innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera utifrån metoden Supported employment (SE).

Case management innebär att varje deltagare får ett individuellt stöd via en Case manager. Tillsammans gör deltagare och CM-handläggaren en kartläggning som utgår från deltagarens behov och förutsättningar. Vad kan förbättra möjligheterna att få och behålla ett arbete?

Inom ramen för vårt delprojekt kommer det att finnas möjlighet till rehabilitering, arbetsträningsplatser. Vi utvecklar och får bättre samarbete med sociala företag. Exakt vilka insatser varje deltagare får, beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA-projektet. Vi samlar kompetenser runt en person, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren.

Några aktiviteter i vårt delprojekt

Arbetsträning/arbetsprövning
Deltagaren deltar från sina förutsättningar på ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats.
Case management
Innebär att varje deltagare får en individuell coach - en Case manager, som ger stöd i rehabiliteringen.
Roa -Rehabilitering och aktivering
Bygger på motiverande samtal som leder framåt och erbjuder verktyg för att hantera till exempel stress.
Samtal med KBT-konsulent
Det innebär samtal med stöd av kognitiv beteendeterapi, samt nätverksbyggande.
SE-uppstart
Baserar sig på metoden Supported employment. Avser att underlätta för deltagaren att närma sig arbetsmarknaden. 
Stationen
Ger möjlighet att delta i kreativa projekt för att stärka självförtroendet.

Kompletterande insatser:
Datakurs
Kompletterande insats avsedd att öka datakunskaperna
Vägledning till studier och yrke
Kompletterande insats som bygger på vägledande samtal och stöd från en personlig coach.

Vem kan vara med i MIA-projektet?

För att komma med i MIA-projektet kontaktar handläggaren på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivaren till samordningsförbundets myndighetsgemensamma Resursråd.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.
www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
MIA Östra Södertörn
Yasemin Kan
Tel. 08-606 52 03

Kontaktpersoner för Resursrådet Haninge och En väg in Tyresö:
Liselotte Bertel
Försäkringskassan,
Tel: 010-116 46 86

Resursrådet Nynäshamn:
Maria Kinhamer

Försäkringskassan,
Tel: 010-116 36 26

AKTUELLT