1logo

STOCKHOLM STAD

Vårt delprojekt riktar sig till alla som bor i Stockholm stad, som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller något annat, är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Vi ger deltagarna ett samordnat stöd
Fram till 2020 kommer vårt delprojekt att ta emot 272 deltagare. De kan remitteras till oss från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen eller vården.
 

Målgrupper

Personer inskrivna på Jobbtorg Stockholm, och som är mellan 19-50 år. Personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning prioriteras.
Personer, inskrivna på Arbetsförmedlingen, i åldrarna 16-29 år och som har en  diagnostiserad funktionsnedsättning.
Personer som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan
Personer med diagnosen Narkolepsi

Inremittering, så går det till

Jobbtorg Stockholm: Handläggaren skriver tillsammans med deltagaren en intresseanmälan till MIA Stockholms stad/Case management-insats.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Arbetsförmedlaren/handläggaren skriver tillsammans med deltagaren en intresseanmälan till MIA Stockholms stad/Case management-insats. Intresseanmälan postas till MIA Stockholms stad. Se adress i handläggarstöd Case management.

Personer med Narkolepsi

Patienten kan själv eller tillsammans med sin vårdkontakt i narkolepsivården göra en intresseanmälan till MIA Stockholms stad/Case management-insats. Skriv ut och fyll i intressenanmälan här till höger. Anmälan postas sedan till MIA Stockholms stad. Se adress i handläggarstöd Case management – Narkolepsi.

Hur jobbar MIA-projektet i Stockholm stad? Exakt vilka insatser varje deltagare får, beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA-projektet. Vi samlar kompetenser runt en person, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passa deltagaren.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.
samordningstockholm.se

Ta kontakt med oss:

Maria Rösby
Projektledare, MIA Stockholm stad
Telefon:
 08-508 49 170, 076-12 49 170
maria.rosby@stockholm.se

Franciska Trojne
Case manager narkolepsi
Tfn. 010-487 31 45
franciska.trojne@arbetsformedlingen.se
 

Vi erbjuder:

Case management

Metoden innebär att deltagaren får stöd av en Case manager inom livsområden som hälsa, vård, behandling, boende, fritid med mera. Stödinsatserna är personligt anpassade efter deltagarens behov. Case managerns fokus är att förbättra deltagarens förutsättningar och förbereda dem för att få och behålla ett arbete eller att klara av studier. Case managern fungerar som en samordnande länk. Ofta ger de även stöd vid kontakter med myndigheter och andra som har betydelse för deltagarens livssituation. Case management kompletterar insatserna hos den inremitterande partnern – den, eller de parter som Case managern och deltagaren samarbetar med.

Case management narkolepsi

Vi har tagit fram ett speciellt stöd, riktat till personer med narkoleps i åldrarna 19-64 år. Vi arbetar med metoden Case management med målet att den som själv önskar stöd för att få ett arbete eller klara av studier ska få rätt insatser på vägen.  Det är deltagaren, Case managern och de berörda i deltagarens eget nätverk som samarbetar kring en gemensam planering.
 Sedan träffas deltagaren och Case managern regelbundet. Fokus är att stötta, stämma av mål och delmål och att planera hur deltagaren bäst kan ta rätt steg mot ett arbete, eller mot studier.

Arbetsträning

På sikt kommer MIA-projektet Stockholms stad att erbjuda arbetsträning genom upphandlade arbetsträningsplatser på arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

Vem kan vara med i MIA-projektet?

För att komma med i MIA-projektet behöver deltagaren, tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivaren tillsammans fylla i en intresseanmälan.

AKTUELLT

När MIA-projektet kom igång i Stockholms stad fanns ett beslut att stödja ett projekt med fokus på den evidensbaserade metoden Case management. Projektet skulle erbjuda individuellt stöd åt människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. 
 
Projektmålet var i likhet med MIA-projektets, att ge människor som står särskilt långt från arbetsmarknaden stöd för att kunna börja arbeta eller studera. MIA-projektet blev en perfekt plattform för utveckling och lärande av en redan beprövad metod.

Läs hela inlägget »