1logo

VÄRMDÖ NACKA

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i Värmdö eller Nacka kommun och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Vi ger deltagarna ett samordnat stöd

Fram till 2020 kommer vårt delprojekt att ta emot 355 deltagare. De kan remitteras till oss från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller vården.

Det går även utmärkt för den som vill komma med i MIA-projektet att själv ta kontakt med oss och göra en egen anmälan.

Hur jobbar MIA VärNa?

Inom ramen för vårt delprojekt kommer det att finnas möjlighet till utbildning, arbetstränings- och sysselsättningsplatser.
Exakt vilka insatser varje deltagare får, beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA-projektet. Vi samlar kompetenser runt en person, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren.

Lotsteamet

Vi arbetar med ett så kallat Lotsteam. Det är ett team som tar emot deltagare och gör en genomlysning av varje person och deras nuvarande situation. Teamet har regelbunden kontakt med varje deltagare och samverkar för att hitta den bästa och mest anpassade stödinsatsen. Teamet arbetar även med att testa och utveckla hållbara metoder för samverkan, samt för aktiviteter anpassade till målgruppen. Under projektperioden kommer fler aktiviteter och insatser att växa fram. Det kommer att föra med sig fler lösningar för deltagare i MIA-projektet.

Vem kan vara med i MIA-projektet?

För att komma med i MIA-projektet behöver deltagaren, tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivaren tillsammans fylla i en intresseanmälan.

Vi arbetar med mobilisering, Supported employment och arbetsträning

Mobiliseringskurs
Kursen har som målsättning att stödja deltagare att hitta kraft och motivation till att påbörja sin väg mot arbetslivet.  
Supported employment (SE) i grupp
Vi utgår från SE-metoden och arbetar för att utveckla ett arbetssätt där deltagaren får handfast stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera.
Arbetsträning
Deltagare kan få möjlighet att arbetsträna i en miljö som är anpassad för just honom eller henne. Ett av målen för projektet är att bidra till att det skapas fler arbetsintegrerande sociala företag inom Nacka och Värmdö. Företag som så småningom också kan erbjuda deltagare i MIA-projektet arbetsträning.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.
www.finsamvarna.se

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
Helena Ivanoff
helena.ivanoff@finsamvarna.se
Tel. 0725-67 72 02

AKTUELLT

Tisdag den 27 november
klockan 15.30 till 17.30
slår vi upp portarna hos oss på
Hesselmans torg 5 i Sickla och vi hoppas att just du vill komma!

Vi bjuder på glögg, tilltugg, senaste
nytt från våra verksamheter och
spännande möten med intressanta människor.

Toppen om du anmäler dig senast 25 november
gloggmingel@finsamvarna.se

Läs hela inlägget »

Välkommen till VärNa Helena Ivanoff. Hur kom du till MIA-projektet?
Jag hade just gått i pension när jag blev tipsad om att det behövdes en projektledare. Det passade mig perfekt. Syftet med MIA-projektet är att motverka ineffektivitet och stuprörstänk genom samordning inom och mellan myndigheter och organisationer. Jag kan bidra till det tack vare min bakgrund inom Arbetsförmedlingen och olika TCO-förbund, bland annat Fackförbundet ST, inom den statliga sidan och Vision, inom kommun och landsting.

Läs hela inlägget »

I Värmdö och Nacka startades projektet med en rak fråga till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna: Vad vill ni ha ut av MIA-projektet? Svaren ligger till grund för avstämningsrapporten, som i sin tur ligger till grund för VärNas metoder och aktiviteter. 
 
Under det första året kom ett effektivt Lotsteam på plats. Idag arbetar delprojektet i en myndighetsgemensam struktur med representanter från MIA-projektets samverkansparter.

Läs hela inlägget »