1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

Gita Rajan, grundare av den viktiga organsiationen Wonsa. Gita Rajan, grundare av den viktiga organsiationen Wonsa.

Gita Rajan utsattes själv för sexuella övergrepp som barn. Idag är hon läkaren som grundade Wonsa. Organisationen arbetar för att minska utsatthet för, samt lidandet efter sexuella övergrepp.

Samordningsförbundens tredje föreläsning på temat ”Månad fri från våld” var starkt berörande.

”Ofta har personer som utsatts för sexuella övergrepp långa sjukskrivningar. För att starta en läkprocess måste den inre stressen minska, men det kan bli mer stressade om myndigheterna inte förstår att de behöver tiden, då försvåras Wonsas förutsättningar att få arbeta”, säger Gita.


Som ett exempel har incestpatienter ofta problem med sina kognitiva förmågor, att fatta beslut och planera. De har svårt med minnesfunktioner och att reglera sina känslor. Dessutom kan de ha smärtor och autoimmuna problem. Det gör kontakten med myndigheterna svårare.

”Det viktigaste är att vi förstår att patienterna kan komma tillbaka och börja arbeta igen, därför tycker jag att vi ska ge dem förutsättningarna de behöver. Om vi kan få tillbaka någon till arbetsmarknaden efter fem år tjänar samhället mycket pengar. Om patienterna dessutom känner sig trygga under tiden,kommer de inte att gå till andra vårdinrättningar. Det tjänar vi också på. Om vi kan stötta deras barn, då tjänar vi ännu mer.” 

Majoriteten av Wonsas patienter är vuxna kvinnor och övergreppen begås till stor del inom hemmets väggar av svenska män i ytligt sett vanliga familjer. 
 
”Människor är komplexa, det går inte att se på en person om han begår övergrepp. De kan vara fina även om de begår sexuella övergrepp. Det vanligaste är att det är pappor, bröder eller styvpappor som begår övergreppen. På ytan är de helt vanliga svenska män”.

Tydlig kopplingen mellan sexuella och psykisk ohälsa.

I en studie publicerad förra hösten kunde man se att flickor som varit utsatta för sexuellt våld oftare var i kontakt med vården för självmordsförsök, psykos, missbruk och stress. 

När Wonsa startade var det för att fylla en lucka för den här patientgruppen. Många upplever att de inte vill berätta vad de varit med om för att de inte tror att de ska få hjälp, eller att de ska få fel hjälp.

 80 procent av de patienter som finns hos Wonsa har försökt få hjälp via den vanliga vården. Gita menar att vi bara har en uppgift och det är att tro på deltagaren.
 
”Ni kommer inte från en domstol där sanningshalten i en berättelse ska avgöras. Ni ska lyssna, titta vad de har för symptom och göra en bedöming av vad de behöver” säger Gita.

Läs hela inlägget »

”Mäns våld mot kvinnor är den yttersta formen av ojämställdhet. Det gäller fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt och digitalt våld”.

Så inleder Eija Sandström från Arbetsförmedlingen det första av sex föredrag som Samordningsförbunden i Stockolms län bjuder på under "En månad fri från våld".


Arbetsförmedlingen har nominerats till jämställdhetspriset och Eija som varit ansvarig för att regeringsuppdragets nationella strategi för att tidigt upptäcka våld via sin myndighet är stolt.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer