1logo

Får vi lov att presentera MIA-projektet?

Vi ger mod och möjligheter till människor som behöver det.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

Våra viktigaste resultat

Vi har samlat våra två första års resultat i en gemensam rapport. 

Sex delprojekt i Stockholm

Allt började med att sex samordningsförbund i Stockholms Län sökte och fick delfinansiering 
av Europeiska Socialfonden för att driva ett projekt tillsammans Läs mer.. 

Nyheter från projektet

Här speglar vi människorna, kunskaperna, resultaten och händelserna i MIA-projektet. Följ oss även på sociala medier. Läs mer..

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer