1logo

Politiskt engagemang för arbetsträning

För den som inte arbetat på länge kan Arbetsintegrerande sociala företag (ASF), förändra livet till det bättre. Det handlar om att klara av en uppgift, få arbetskamrater, försörja sig själv och känna makt över sitt liv. Allt det som ökar samhällsengagemanget. 
 
”Vi ger människor en andra chans, men även en tredje”
En panel med politiker och representanter från flera olika Arbetsintegrerande Sociala företag möttes under en välbesökt temadag.

Hur hittar vi vägar framåt för arbetsträning?
Temadagen som arrangerades av Samordningsförbundet Stockholm samlade inte bara politiker utan även chefer och medarbetare från MIA-projektets inremitterande parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunen och Landstinget. Några av MIA-projektets partners inom ASF och representanter från MIA-projektets parallellprojekt Kugghjulet var också på plats. (Även kugghjulet finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF. 
 
”Erfarenheterna är så goda att det skulle behövas många fler ASF i Stockholm. Det gäller att sprida kunskap om hur de arbetar och vad de tillför vårt samhälle”
 
Kugghjulets uppgift är att stötta ASF med entreprenörskap och kompetens kring företagande. Många som startar ASF är eldsjälar och duktiga på vad de gör, men mindre erfarna när det gäller att driva företag. Kugghjulet ska öka kunskapen hos myndigheterna kring vad man kan åstadkomma genom arbetsträning. 
 
Hur skapar sociala företag jobb? 
”Så länge vi har ett samhälle där det finns människor med olika behov, kommer sociala företag att vara ett viktigt inslag. ASF vill bli ett självklart alternativ för att stödja de som vill ta ett eller flera steg för att komma in på arbetsmarknaden. Men det krävs fler ASF för att det ska bli ett trovärdigt alternativ”.

Senaste inläggen

Arkiv

Etikettmoln