1logo

Case management fungerar i MIA-projektet

En Case manager kan blicka in i människors liv för att ge rätt stöd på väg mot bättre livskvalitet. Ibland slutar det med ett nytt arbete, eller studier. Metoden går ut på att se till hela människan, vilket kan förändra livet  i en positiv riktning.
 
Case management är en evidensbaserad metod. Den bygger på att metodiskt och konstruktivt kartlägga alla delar i en människas liv. I MIA-projektet Östra Södertörn är deltagarna mycket nöjda. Efter det första året kan man tydligt se att allt börjar fungera. 
 

"Vi är alla sammansatta varelser. När livet kärvar behövs någon som tar helikopterperspektivet och ser var svagheterna finns. Stödet kanske behövs i någon del av kedjan som inte alls verkar vara den svagaste vid första anblicken"

Paola Ortiz Pinto, en av de Case managers som arbetar heltid i MIA-projektet. Tillsammans med Anne-Marie Fossäng arbetar Paola i Case management-insatsen i MIA-projektet Östra Södertörn.
 
"När jag var klar ville jag arbeta med metoden, eftersom jag såg hur effektivt den bidrar till att människor får en bättre livskvalitet.
Case management kan stödja människor i tuffa livssituationer. Lösningarna skär genom alla myndigheter, vårdinstanser och kommunala hjälpinsatser" säger Paola. 
 
Det handlar om samverkan
Case management kan vara så mycket. Nyckeln är att alltid utgå från deltagaren. Behoven ska komma från den enskilda människans fysiska, emotionella, psykiska och praktiska behov av att få stöd. Oftast befinner sig deltagaren i ett fastlåst läge.
Då behövs rätt verktyg för att kunna bli självförsörjande och därmed känna större självkänsla. Case management är en metod som bidrar till att människor kan hantera sin vardag. Stödet kan vara allt från att lära personer om sin diagnos, till att ge rätt hjälp till människor med bakomliggande trauman eller fysiska funktionshinder. 
 
"Under hela resan är en Case manager en rådgivare som bistår i kontakter med kommunen, sjukvården och olika inblandade myndigheter. Vi kan hjälpa till att fylla i blanketter, men även peppa personer att ta ett nytt grepp på nära relationer" konstaterar Anne-Marie Fossäng. Om en person upprepar ett mönster som leder till dåliga konsekvenser, kan Case managern  ge det stöd som krävs för att personen ska ändra sitt beteende. "Jag brukar likna det vi ett husbygge. Om en människa bygger väggar som gång på gång rivs och försätter personen i fara, behöver man gjuta en ny grund som kan bära upp skyddet som väggar ger" säger en engagerad Anne-Marie.
 
Hur kom det sig då att Anne-Marie och Paola knöts till MIA-projektet? 
Paola berättar att hon såg högste chefen för kommunen i Haninge Centrum för flera år sedan och tänkte att nu tar jag chansen. "Jag tågade fram och sa till hen att jag har fått en fin och bra utbildning av kommunen. Sen frågade jag varför vi inte arbetar med Case management?” Metoden är nu en av insatserna i MIA Östra Södertörn. "Nu är vi med och utvecklar arbetssätt och metoder i MIA-projektet" avslutar Paola.

Etiketter: case management

Senaste inläggen

Arkiv

Etikettmoln