1logo

Bakom varje siffra i rapporten finns människor

Idag släpper MIA-projektet sin ett-årsrapport. Den visar att det mesta går enligt plan och att det övergripande målet med 2500 deltagare fram till 2020 är inom räckhåll. Det finns ett par tydliga utvecklingsområden.  Övergångar till Arbetsförmedlingen är ett av dem.
 
Tack vare MIA-projektet har människor kunna bryta sin isolering, känt gemenskap och fått möjlighet att komma till sin rätt. Vissa har fått arbete, andra börjat arbetsträna eller studera. En del fortsätter sin rehabilitering för att komma igen fysiskt eller psykiskt. Bakom varje framgång ligger ett anpassat stöd och ett smidigt samarbete mellan myndigheterna. 

”Idén med MIA-projektet är att skapa framgångsrik samverkan kring människor med sammansatt problematik, som behöver stöd från flera myndigheter samtidigt”, säger, Ritva Widgren, förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn.
 

Ingen ska hamna mellan stolarna
Ungefär 60 procent av deltagarna har haft offentlig försörjning i fler än tre år. Unga och vuxna med särskilt långt avstånd till arbetsmarknaden, ska få rätt insatser för att komma vidare.

MIA-projektet är ett lärande projekt.
”Kunskapen tas till vara för att utveckla arbetssätt och metoder. Vi kan till exempel mäta deltagarnas upplevelse av insatser, bemötande, stegförflyttning mot arbete eller studier, eller arbetsträning”.
 
Höga betyg
MIA-projektet har fått höga betyg av deltagarna. De upplever en känsla av att ha fått rätt stöd för att komma vidare. De uppskattar bemötandet. 
”Personligen har jag aldrig varit med om ett projekt som gett så höga betyg i utvärderingarna" Samarbetet och lärandet mellan de sex samordningsförbunden som deltar i MIA-projektet har ökat starkt. Nya insatser har utvecklats och upphandlats med ett gemensamt koncept. Alla insatser är personcentrerade.
 
Gemensamt koncept
 ”Ett exempel på framgång är att förbunden fått bättre struktur och smartare rutiner för att följa upp insatserna”.  Det är viktigt med en fungerande överlämning från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. ”Med samverkan i centrum, finns chansen att skapa ett personligt engagemang. Det är en viktig drivkraft och en förutsättning för att känna arbetsglädje på jobbet.”

Självklart står MIA-projektet inför utmaningar för att nå projektmålen: 2 500 personer ska delta. 30 procent av dem ska gå vidare till arbete, eller studier. 40 procent ska gå över till Arbetsförmedlingen eller kommunens ordinarie insatser.
 
”För att nå målen krävs att vi blir ännu bättre på att samverka. När en deltagare lämnar MIA-projektet ska Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen eller Landstinget ta vid. Den samverkan grundläggs tack vare en kunnig och engagerad projektgrupp”, avslutar Annica Falk, projektchef i MIA-projektet.

Senaste inläggen

Arkiv

Etikettmoln