1logo

Det rådgivande teamet framgångsfaktor

I Södra Roslagen fanns redan en modell där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Kommunerna Täby och Österåker kunde erbjuda både handläggare och deltagare rådgivning.
 
Att ta in det Rådgivande teamet i MIA-projektet var att ge den befintliga modellen nytt bränsle. Här fanns kompetens om samverkan och en färdig struktur, men inga insatser att erbjuda. 

När delprojektet adderade individuellt stöd med utgångspunkt från de tre evidensbaserade metoder öppnade sig nya möjligheter för deltagarna. De arbetar med Supported employment, SE, Case management, CM och Individual placement and support, IPS.
 
En viktig framgångsfaktor är att man kopplat på arbetsintegrerande sociala företag, ASF som gör det möjligt för målgruppen att arbetsträna. På det sättet tar människor nya steg mot arbetsmarknaden.
 
Målet för delprojektet är 170 deltagare fram till 2020. Efter det första året har 72 procent av  gått vidare till arbetsförberedande insatser. 12 procent försörjer sig genom arbete eller studier.
 
De främsta utmaningarna i delprojektet är att skapa fler insatser och arbetsträningsplatser, att utveckla avstämningsmötena och att förankra i myndigheterna och kommunerna. Man ska även bättre belysa att det är olika möjligheter för personer som bor i olika kommuner.

Handläggare: 
- Vet du vad det här är för möte?
Deltagare: 
- Ja, att ni är typ Avengers (superhjältar) om man vill har ett jobb.