1logo

Evidensbaserade metoder och arbetsträning

2015 började arbetet med MIA-projektet förberedas i Botkyrka Huddinge Salem, HBS samordningsförbund. När projektet kom i skarpt läge hade man redan testat några metoder med goda resultat.
 
Inför MIA-projektet fanns en lokal arbetsgrupp med representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunerna och Landstinget. Här såg man direkt möjligheterna att tillsammans med andra förbund och med stöd av medel från Europeiska socialfonden kunna utveckla verksamheterna.

Samordningsförbundet HBS hade goda erfarenheter av samordnat stöd via Supported employment, SE, för att arbeta med avgränsade målgrupper med psykiska funktionsnedsättningar. Den ville man vidareutveckla inom ramen för MIA-projektet. Tidigare hade förbundet även prövat Case management, CM med goda resultat.
 
Efter det första året har utbyte och kunskap mellan parterna och samordningsförbunden varit givande. De har fått struktur på arbetssätten och fått igång en bra dialog över gränserna.
 
MIA Huddinge Botkyrka Salems mål för antalet deltagare under projekttiden är 523 personer. Efter det första året har 23 procent av deltagarna börjat delta i arbetsförberedande insatser. 27 procent har egen försörjning genom arbete eller studier. 
 
Framtiden ser ljus ut och MIA-projektet kommer att bidra till att tre kommuner och två statliga myndigheter samt Hälso- och Sjukvård ska bli ännu bättre på att möte behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förståelse för att en funktionsnedsättning inte behöver påverka ens kompetens och att det finns fler sätt än de stereotypa arbetsmodellerna som man kan jobba efter och på så sätt kunna bidra lika mycket, eller mer än andra på en arbetsplats.
Deltagare