1logo

I Stockholm behövs fler insatser

När MIA-projektet kom igång i Stockholms stad fanns ett beslut att stödja ett projekt med fokus på den evidensbaserade metoden Case management. Projektet skulle erbjuda individuellt stöd åt människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. 
 
Projektmålet var i likhet med MIA-projektets, att ge människor som står särskilt långt från arbetsmarknaden stöd för att kunna börja arbeta eller studera. MIA-projektet blev en perfekt plattform för utveckling och lärande av en redan beprövad metod.

Idag arbetar delprojektet med Case management som en rehabiliteringsinsats för personer med nedsatt arbetsförmåga. Under året startade en liknande insats riktad till personer med narkolepsi. 
 
Projektet bidrar till att skapa bättre samverkan mellan parter, myndigheter och deltagare. Under det första året har 15 procent kunnat gå vidare till arbetsförberedande insatser. 25 procent försörjer sig själva genom arbete eller studier.
 
Den största utmaningen för delprojektet är att få fram fler insatser i Stockholm stad. Potentiella deltagare behöver stöd inom många områden, vilket kräver fler förrehabiliterande insatser.
 
I Stockholm är 60 procent av deltagarna under 30 år. Prioriterad målgrupp, oavsett inremiterande part, är personer med psykisk ohälsa/psykiskt funktionsnedsättning.

Min upplevelse har varit mycket positiv och jag är otroligt tacksam för att få ha tagit del av projektet och att jag har fått den hjälp jag har fått. Jag är även tacksam för den fina kontakt jag fick med min case manager som alltid ställt upp.
Deltagare

Senaste inläggen

Bloggarkiv