1logo

VärNa siktar på modell för nätverksmöten

I Värmdö och Nacka startades projektet med en rak fråga till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna: Vad vill ni ha ut av MIA-projektet? Svaren ligger till grund för avstämningsrapporten, som i sin tur ligger till grund för VärNas metoder och aktiviteter. 
 
Under det första året kom ett effektivt Lotsteam på plats. Idag arbetar delprojektet i en myndighetsgemensam struktur med representanter från MIA-projektets samverkansparter.

Lotsteamet har ökat förutsättningarna till en konstruktiv dialog. Deltagarna är med och bestämmer. Delprojektet testar en utveckling av Supported employment genom att erbjuda sina insatser som gruppaktiviteter till deltagare. Under det första året har man byggt en plattform som kan mobilisera inför arbete på ett smidigt sätt.
 
VärNas mål är att ha 355 deltagare under projekttiden. Efter det första året har 40 procent av deltagarna gått till egen försörjning genom arbete eller studier och fem procent kan delta i arbetsförberedande insatser. 
 
Nästa steg i processen är att utveckla en egen modell för nätverksmöten. Projektet har anslutit ett personligt ombud, en person med erfarenhet och kompetens kring nätverksarbete.
 
En annan viktig framgångsfaktor blir en utveckling av samarbetet med Arbetsintegrerade sociala företag, ASF, samt att bredda och utveckla samverkan med samtliga parter. Projektet ska i ännu högra grad vara ett samverkansforum.

Jag har fått mer styrka i mig själv och tack vara stödet jag fått från handledarna har jag börjat tro på mig själv mer och mer.
Deltagare