1logo

Viktigt lära känna målgruppen

Trygve Nylund kommer från en chefsroll på socialpsykiatriska rehabiliterings-enheten, där han arbetat i tolv år.
Nu välkomnar vi Trygve som projektledare i Södertälje.


 

Hur kom du till MIA-projektet?

Jag fick kontakt med projektet via ett tidigt pilotprojekt med samma syfte; att ge människor rätt stöd på väg mot arbetsmarknaden. Jag har arbetat med Botstonmodellen tidigare och är intresserad av de komplexa frågorna. Eftersom jag har erfarenhet av samverkan, bland annat genom  Samordningsförbundet i Södertälje, ville jag bidra till projektet.

Hur har de första månaderna varit?

Det är roligt. Mycket att sätta sig in i, vilket är spännande eftersom MIA-projektet är angeläget. Det är viktigt att få prova nya insatser och att skapa möjligheter för
människor som hamnat mellan stolarna.

Vad är det bästa med MIA-projektet?

Vi kan pröva oss fram och se resultat tack vare att vi använder och utvecklar samma metod - Bostonmodellen. Genom en avgränsad målgrupp under en begränsad tid får vi
kunskap om personer som haft offentlig försörjning. Vilka är de? Hur fungerar de?
När vi kan arbeta med individuellt stöd, istället för standardmodeller, lär vi oss vad
som fungerar för deltagarna på sin väg mot arbetsmarknaden.