1logo

Helena drivs av utmaningar

Välkommen till VärNa Helena Ivanoff. Hur kom du till MIA-projektet?
Jag hade just gått i pension när jag blev tipsad om att det behövdes en projektledare. Det passade mig perfekt. Syftet med MIA-projektet är att motverka ineffektivitet och stuprörstänk genom samordning inom och mellan myndigheter och organisationer. Jag kan bidra till det tack vare min bakgrund inom Arbetsförmedlingen och olika TCO-förbund, bland annat Fackförbundet ST, inom den statliga sidan och Vision, inom kommun och landsting.

Hur har den första tiden varit?

Över förväntan. Varje morgon fylls jag av glädje över att mötas av fullblodsproffsen i Lotsteamet i Sickla. Det är mycket nytt att lära sig, men mina nya kollegor är hjälpsamma och toleranta. Jag har fått en flygande start.

Vilka förväntningar har du på resultatet?

Förutom att 355 personer i kommunerna Värmdö och Nacka ska ha gjort en stegförflyttning närmare egen försörjning, ska vi skapa hängrännor mellan stuprören för myndigheter och organisationer. MIA-projektet ska få fram effektiva och fungerande samverkanslösningar. Vi ska även medverka till ändring av regler och rutiner som bidrar till utanförskap.
 
Jag drömmer om dagen när vi som arbetar i MIA-projektets delprojekt stolt höjer våra glas och skålar för att vi kommit i mål. Både för att 2500 personer konkret närmat sig arbetsmarknaden och för att vi utvecklat fungerande samverkan. Färre personer än tidigare ska hamna mellan stolarna efter MIA-projektet. Funkar det, kan jag gå i pension.