1logo

Hur går det för MIA-projektet?

Att mobilisera inför arbete är att sätta mål, skapa aktiviteter, genomföra dessa och att utvärdera resultat och effekter. Nu är MIA-projektets programteori framtagen. Det är ett styrdokument som både inspirerar och ger ryggrad i projektet.
 
”Ibland är det lätt att springa åt många olika håll när ett projekt är så komplext som MIA-projektet. Därför gäller det att belysa vad som är relevant och att föra en konstruktiv dialog med ESF-rådet om vad som behöver tas upp till diskussion och kanske förändras”.

Charlotte Sävås Nicolaisen är seniorkonsult på SWECO, företaget som har fått uppdraget att utvärdera MIA-projektet. I ett första steg är programteorin framtagen. Alla är överens om aktivitetsmål, projektmål, förväntade resultat och effektmål. Målen som är kopplade till genusfrågorna är också definierade och allt är väl synliggjort i ett pedagogiskt material.

Utvärderare i MIA-projektet

”Vi har fått en bra plattform och kan börja sätta ljus på hur vi kan stödja projektet. Vår roll är att bidra till att förtydliga styrkor så att det som fungerar kan drivas vidare i ordinarie strukturer. Det gäller även att se var svagheterna och förbättringspotentialen finns”. 

Helheten i fokus

SWECOs roll är att se till att MIA-projektet lever upp till sina mål och att ESF-rådet får det som är beställt. Det här är ett stort och ambitiöst projekt och Charlotte konstaterar att det redan samlats in mycket material och kunskap. Nu är det dags att starta den analyserande fasen. 

”När jag läser resultatrapporten ser jag att det finns en mängd information, som till exempel att resultatet är uppdelat mellan kvinnor och män. Det går att se vissa mönster, men ännu har projektet inte identifierat hur dessa data ska användas”

Charlotte menar att det är naturligt i ett projekt som MIA-projektet att de som är verksamma har fokus på personerna, på individerna i målgruppen. De är huvudpersoner samtidigt som projektet behöver fokusera på metodutveckling och fortsatt implementering.
 
”Jag försöker alltid se till helheten, se den samhällsekonomiska nyttan som blir ett resultat av förbättrade metoder. Jag vill alltid bidra till metodutveckling, något som andra än de som är med i projektet kan ha nytta av. Något som är större än projektet i sig". 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln