1logo

Brukarnas röst i MIA-projektet

Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för att ta reda på hur MIA-projektet uppfattas av deltagarna.

Före detta brukare gör enkäterna

Nu är det klart att MIA-projektets tre delprojekt Södertälje, HBS och Östra Södertörn kommer att utvärderas enligt Verdandis modell för brukarstyrd brukarrevision. Det är en av tre metoder som Socialstyrelsen lyfter fram.
 
”Att få höra brukarnas röst är viktigt, eftersom de representerar målgruppen som ska ta del av insatserna.”, säger John Björklund, socionomstuderande, Linköpings Universitet och projektledare i Brukarrevisionerna.

Hur går det för MIA-projektet?

Fokus för utvärdering av MIA-projektet kommer att ligga på hur deltagarna upplever inflytande. Hur delaktig får man vara i de beslut som rör egna stegförflyttningar?
 
Brukarrevisionen kommer samtidigt att belysa de evidensbaserade metoder som används i MIA-projektet. Bostonmetoden, Case management och Supported employment.
 
I februari 2019 startar den första brukarrevisionen av två. Uppföljningen sker i början på 2020.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln