1logo

Ärliga svar när brukare frågar brukare

När en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa frågar en deltagare vad som är bra eller dåligt, blir svaren oftast ärligare än när någon i personalen ställer frågorna. 
 
”Det finns en maktförskjutning mellan personal och brukare som gör att den som intervjuas av personal inte kan var rakt på sak”, säger Fredrik Gothnier från RSMH, en organisation som i dagarna startar brukarrevisioner i Stockholm, VärNa och Södra Roslagen. 

Brukarperspektiv

I MIA-projektet tillvaratar vi deltagarnas upplevelser för att öka brukarinflytandet. Resultatet som kommer fram genom brukarrevissionen ligger till grund för en utveckling av samordning, metoder och arbetssätt. 
 
”Vi som genomför intervjuerna har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, vi har själva varit i sådana livssituationer och vet vilka frågor vi ska ställa för att få fram svar som leder till förbättring”, säger Fredrik.
 
Nu har tre team självständigt formulerat 30-35 frågor. De ska besvaras av tio deltagare per delprojekt. Allt sker anonymt och resultatet är till för att ta pulsen på  MIA-projektet. 
 
”Jag har själv deltagit i liknande projekt som MIA-projektet för många år sedan. Det hjälpte mig att få jobb. Nu är det intressant att se om vi kan lära oss något för framtiden och på det sättet hjälpa fler att hitta lösningar som leder till ett jobb”,
 avslutar Fredrik.
 
RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, jobbar för att personer med psykisk ohälsa ska få större inflytande över vården och det psykosociala stödet. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln