1logo

Storsatsning på Case management 

MIA-projektets delprojekt Östra Södertörn fortsätter att skapa möjligheter för människor att närma sig arbetsmarknaden.

"Under hösten har vi gjort en stor satsning på Case management, CM. Vi har förstärkt projektet med ytterligare tre nya Case managers och har idag totalt fem CM-tjänster", säger Ritva Widgren, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn. 


Samtliga Case managers är anställda av MIA-projektets medlemskommuner, men det nya är att tjänsterna har kopplats närmare ordinarie verksamheter, som till exempel Haninge kommuns socialpsykiatri och befintliga samverkansinsatser för unga. 
 
”Där är behovet av uppsökande och inledande kontakt stort. Där finns viktiga målgrupper som vi inte har nått hittills”. 

Metod som kan skräddarsys

Tack vare CM-metoden kan  målgruppen för MIA-projektet vidgas. Nu omfattar den även deltagare från kommunernas dagliga verksamheter enligt LSS och hemmasittande unga vuxna. För dessa målgrupper är CM-metoden en bra första insats. MIA-projektet kan dessutom säkerställa ett kvalitativt utförande av metoden.
 
”Personligen ser jag CM som ett bra exempel på hur en metod kan skräddarsys utifrån individens behov och önskemål. Insatsen är mycket uppskattad av deltagarna. En förhoppning är att Försäkringskassan anställer CM i syfte att utveckla och nå målgruppen unga vuxna med aktivitetsersättning. Det var målsättningen när förbundet inledde pilotsatsningen på Case management inför starten av MIA-projektet. Det vore spännande om detta kunde bli verklighet och metoden fick en större spridning”, avslutar Ritva.