1logo

Åtta veckor för språk och hälsa

Under hösten fick några utrikes födda deltagare i MIA-projektet Södertälje möjlighet att praktisera svenska språket och samtidigt lära sig mer om sin hälsa. Resultatet var så bra att Hälsogruppen upprepas till våren.

Några av MIA-projektets deltagare valde hälsa som ett livsområde. Under åtta veckor fick de delta i i en kurs om vilka faktorer som leder till mindre stress och vad som behövs för att få bättre hälsa för kropp och själ.

Socialt sammanhang - läkande

”Vi har haft tio kvinnor som behöver lite extra stöd att lära sig svenska i Hälsogruppen. Under åtta veckor åtta veckor deltog de i en teoridag och en aktivitetsdag i veckan”, säger  Helena Wahidi. 
 
Helena som var kursledare tillsammans med Leyla Musayeva arbetade på en anpassad, enkel svenska. Men kursdeltagarna fick vara aktiva i sitt lärande och de som kunde lite mer svenska stöttade de som behövde. 
 
”Vi använde mobiltelefoner och lexikon för att översätta, för det blev mycket diskussioner. Vi pratade om riskfaktorer, stress, kost och fysisk aktivitet. Deltagarna fick berätta om sin vardag, sina relationer och sina rutiner”.

Hög närvaro

Närvaron var hög under de åtta veckorna. För många var det skönt att komma hemifrån och att få en social gemenskap.
 
”Vi hade vattengymnastik i en 34° pool på Södertälje sjukhus och enkel yoga. Som avslutning spelade vi bowling, vilket var mycket uppskattat”.
 

När kursen avslutades i november, hade deltagarna definitivt uppnått en bättre psykisk hälsa. Några ville gå vidare till arbetsträning. Alla ville fortsätta med fysisk aktivitet.
 
”För dessa kvinnor var hälsa det största problemet. Eftersom deltagarna var närmare 60, eller mer, var det kanske inte aktuellt att nå arbetsmarknaden. Men efter kursen kunde de gå vidare i sin egen planering och hitta rätt plats i sina liv”.