1logo

Starkare teamarbete

Vi vill försäkra oss om att deltagarna får fortsatt stöd genom våra parters ordinarie verksamhet när de avslutar MIA-projektet.

En fungerande överlämning är avgörande för att vi ska  lyckas ge ett långsiktigt hållbart stöd till deltagarna. Projektets mål är att Ingen ska behöva hamna mellan stolarna i sin kontakt med myndigheterna.
 
”Regelverket för sjukförsäkringen kopplat till deltagarnas möjlighet att kunna delta i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta samarbete är en av de utmaningar vi står inför”,
sägerJohanna Thagemark, verksamhetsutvecklare i MIA-projektet.
 
En förenklad beskrivning av problematiken är att en deltagare i MIA-projektet, som ligger på en aktivitetsnivå under tio timmar i veckan, hamnar under det antal timmar som krävs för att kunna delta i arbetsträning och vara fullt försäkrad på arbetsplatsen. Det kan skapa hinder för en tidig placering på arbetsplats som är en viktig del i Supported Employment, en av metoderna som används inom MIA-projektet. 

”Våra deltagare kanske har tagit viktiga steg för att närma sig arbetsmarknaden. I vissa fall kan sex eller åtta timmar vara en stor förflyttning för dem"
 
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassan ambition är att människor ska få tillgång till tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov. Insatserna ska även kunna bedrivas parallellt med andra insatser från till exempel arbetsgivare, kommunen och vårdgivare. 

Regelverk behöver ses över

Som det är idag kan handläggare och projektmedarbetare ha problem med att överlämna sina deltagare till  det förstärkta samarbetet.
 
”Har vi arbetat med en deltagare i ett år, som fått stöd att gå från inget arbete på många år, till att arbeta 8 timmar i veckan, måste vi försäkra oss om att någon tar över och ger fortsatt stöd till dess att deltagaren har kommit närmare ett arbete, eller studier”.
 
Problematiken kring försäkringsfrågan är väl känd hos myndigheterna och upprepade skrivelser har lämnats in till ansvarigt departement. Det MIA-projektet kan göra är att lyfta dialogen i de forum vi deltar i. Utifrån den rutin för avvikelser som projektet använder sig av kan vi på ett systematiskt sätt beskriva de konsekvenser som regelverk, organisation och bemötande ger för enskilda personer.

Vi påverkar strukturerna

”I kraft av att vi är ett stort projekt som sträcker sig över tolv kommuner, kan vi studera strukturer på regional nivå och därmed identifiera hinder för en god överlämning. Naturligtvis samlar vi även in positiva resultat i syfte att implementera dem i ordinarie verksamhet”, avslutar Johanna.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln