1logo

Vad händer i MIA-projektet Södra Roslagen?

”Först vill jag ge en stor eloge till medarbetarna här i Södra Roslagen, men också till den regionala ledningsgruppen, som gör ett jättejobb”, säger Sophia Dahlgren, förbundschef
Samordningsförbundet Södra Roslagen, en av MIA-projektets delprojektägare. Med Sophias hjälp tar vi pulsen på MIA Södra Roslagen.

Vad är syftet med ert delprojekt?

Vi ska gå in där ordinarie insatser inte kan täcka deltagarens behov. När deltagaren sedan har möjlighet att ta del av ordinarie insatser ”överbygger” vi dem dit. Vi är med ända tills deltagaren har avslutats i MIA-projektet. Enligt mig är detta grundsyftet med samordningsförbundet och ESF-projekt. 

Det jag ser som vår framgångsfaktor är arbetssättet med myndighetsgemensamma team och arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag. Generellt har vi ett bra deltagarflöde. Vi följer vår budget väl.  

Vad utmärker delprojeket?

Vår arbetsmetod. Varje vecka har vi möte med det myndighetsgemensamma teamet och den aktuella deltagaren. Vi utgår från deltagarens behov och erbjuder mobiliseringskurs och individuella insatser med Case manager, IPS-handledare samt arbetsträning med Supported employment. 
 
Sedan start har vårt delprojekt haft 111 unika deltagare, varav 71 personer har avslutat MIA-projektet. 22 personer har arbetstränat på något av de tre arbetsintegrerande företag som vi har upphandlat. Siffrorna kommer från december, men nya är på väg.

Hur går det i projektet?

Jag tycker att det går bra, även om vi just nu ligger lite under det övergripande målet, vilket är att avsluta 30 procent mot arbete, eller studier. Det är så våra målgruppen ser ut, de behöver lite mer tid på sig.
 
Ett mål som jag är stolt över att vi uppnår är att vi har  40% utflöde till ordinarie arbetsmarknadsinsatser. 

Vad är er framgångsfaktor?

Det jag ser som vår framgångsfaktor är arbetssättet med myndighetsgemensamma team och arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag. Generellt har vi ett bra deltagarflöde. Vi följer vår budget väl.  

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln