1logo

Förbundschefen som initierade MIA-projektet

Efter tolv år som förbundschef i Östra Södertörn går Ritva Widgren i pension Efter tolv år som förbundschef i Östra Södertörn går Ritva Widgren i pension

Ritva Widgren har varit en av pionjärerna i utvecklingen av samordningsförbunden i Sverige. En viktig del i arbetet genom åren har varit att utveckla samarbetet mellan samordningsförbunden i länet, varav MIA-projektet är ett konkret resultat.       
 
Nu går Ritva mot andra utmaningar och äventyr. Hon funderar på att engagera sig i familjens lantbruksgård i Finland. Här berättar hon om sin resa med MIA-projektet.

Hur går det för MIA-projektet Östra Södertörn?

Det går bättre och bättre. Vi har ett bra inflöde och når målen för övergångar till Arbetsförmedlingen. Flera deltagare avslutas till arbete och studier. 
 
MIA-projektet har även bidragit till andra positiva synergier för samordningsförbunden och deras insatser. Ett exempel är projektet Samrehab som arbetar med en ny målgrupp, vilket innebär personer i kommunernas försörjningsstöd som är sjukrivna utan att vara berättigade till sjukpenninggrundande inkomst.
 
Det intressanta är att flera från Samrehabs målgrupp har fångats upp och blivit erbjudna stöd i MIA-projektet. Ett stort plus är också att flera samordningsförbund i Stockholms län börjat arbeta med samma målgrupper och metoder. Samverkan mellan förbunden har ökat på flera fronter. 
 
Det gör att samordningsförbunden blir starkare!

Östra Södertörn en välkänd projektägare

Vi startade med ett annat ESF-finansierat projekt redan under 2009, Grenverket Södertörn, tillsammans med dåvarande Samordningsförbunden i Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Projektet var mycket framgångsrikt. Flera av insatserna som byggdes upp finns kvar och utvecklas i ordinarie verksamheter.  
 
Resursmodellen Södertörn var Östra Södertörns nästa stora ESF-projekt. Det intressanta i Resursmodellen var att projektet gav förbundet möjligheten att inkludera sociala företag i samverkansinsatserna. Det var ett nytt slags samarbete – som nu fortsätter i MIA-projektet. 
 
I dag är arbetsträning kanske den viktigaste pusselbiten i förrehabilitering. 

Arbetsträning

Inom MIA-projektet har vårt samordningsförbund varit det första förbundet som upphandlat arbetsträningsplatser i sociala företag genom lagen om valfrihetssystem LOV. Nu finns det flera förbund som på olika sätt upphandlat arbetsträningsplatser.
Det är mycket glädjande.  
 
Förbundets mångåriga arbete med ESF-projekt gjorde att Europeiska Socialfonden fick upp ögonen för samordningsförbunden. Samordningsförbundet Östra Södertörn har nu varit projektägare för sammanlagt fyra stora ESF-stödda projekt och fler blir det säkert.

Vilken roll har du spelat för MIA-projektet?

Jag var viktig i mobilisering av ansökan och i starten av MIA- projektet, men nu rullar det på ett bra sätt. Jag kan i lugn och ro gå vidare till andra utmaningar och äga min egen tid. 

Var finns utmaningarna?

Att visa resultat och nå målen. 30 procent av projektets deltagare ska börja arbeta efter sitt deltagande. Visar man resultat och nyttan med insatserna finns det alltid bättre förutsättningar att implementera. 
 
Jag är dock medveten att implementeringens konst är svår när det gäller metoder och arbetssätt som förutsätter att flera myndigheter deltar. Drömmen som jag personligen har är att Arbetsförmedlingen ser vinsterna med arbetsträning i sociala företag och gör en nationell upphandling utifrån olika upphandlingsmodellen som nu använts  i MIA-projektet.  
 
Det vore grejen, då skulle jag vara nöjd och de sociala företagen skulle få förutsättningar att utvecklas på riktigt!
 

Framgångar hittills?

Det kanske viktigaste är att samarbetet med andra samordningsförbund har utvecklats. Det känns som vi har hittat ett gemensamt koncept för målgruppen som står allra längst från arbete. 
 
Oavsett om vi kallar det samverkansteam, Resursråd eller Lotsteam är grundidén densamma. Nu finns det liknande insatskedjor och metoder med gemensam planering, förrehabilitering och arbetsträning hos flera förbund. När vi började diskutera MIA-projektet var gemensamma metoder och arbetssätt en regional framtidsvision. Nu har vi kommit mycket närmare den visionen!

Vilken är din drivkraft?

Min övertygelse är att det finns ett stort behov av samverkan och  jag tror att samordningsförbunden kan bli ännu viktigare samverkansresurser inom det Svenska välfärdssystemet. Jag har även träffat många människor som fått chans till egen försörjning, ökat självförtroende och ett bättre välmående tack vara vårt gemensamma engagemang. Som förbundschef har jag haft förmånen att se båda dessa perspektiv. 

Vad är det bästa du gjort som förbundsche

Jag har haft möjlighet att vara förbundschef sedan start och ingått i ett lagarbete där erfarenheter, framgångar och ett och annat bakslag justerat och finjusterat våra arbetssätt och ökat kunskapen om varandra. Samverkan går alltid att utveckla, men jag har varit med och lagt en grund som andra nu får fortsätta att utveckla. 
 
Jag har velat bygga långsiktighet och varaktiga verksamheter och det tror jag att vi har lyckats. Jag har sett möjligheter, engagerat mig och försökt förverkliga idéer, vilket MIA-projektet är ett exempel på.
 
Jag önskar er alla som arbetar i MIA-projektet all lycka från hela mitt hjärta!
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln