1logo

Min tid ska gå till att göra skillnad

”Det gäller att ha stora öron för vad medarbetarna stöter på i sin vardag och att ta till sig det linjecheferna erfar. Vi ska lyfta fram våra erfarenheter till ESF och bidra till att de riggar sina projekt ännu bättre i framtiden. MIA-projektet handlar om utveckling på många nivåer,” säger Anna Lexelius, ny förbundschef i Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare i MIA-projektet. 

Tar med sin vision in i MIA-projektet

”Jag brinner för samverkan mellan Sveriges olika organisationer och har i hela mitt liv arbetat för att göra skillnad för människor. Först och främst vill jag förändra livet till det bättre för enskilda personer, men jag arbetar för att skapa förändring på en strukturell nivå.”
 
Anna utbildade sig i internationella relationer och biståndsarbete. Hon fick sin första anställning på Försäkringskassan, där hon insåg att det går att arbeta med rättvisefrågor, jämställdhet, mångfald och andra demokratifrågor i det svenska systemet. 

Erfarenhet av förändringsprocesser

Senaste jobbet var som huvudsekreterare i Tillitsdelegationen, ett regeringsuppdrag med syfte att utveckla offentlig förvalrning. Arbetet handlade om styrning och ledning på en nationell nivå. 
 
”Det blev tydligt att enormt mycket kompetens går till spillo eftersom våra strukturer inte tar vara på individuella kunskaper. Under arbetes gång längtade jag efter att arbeta lokalt med lednings- och samverkansfrågor. Att få ett starkare band med de som arbetar direkt med målgruppen.”

 
Störst möjlighet att påverka livssituationen för MIA-projektets deltagare är handledarna och det är viktigt att ta vara på deras erfarenheter. 
 
”I min roll lyssnar in och följer upp berättelserna medarbetarna tar med sig under sin resa i MIA-projektet. Genom att lyssna kan vi skapa nya arbetssätt och utveckla metoderna så att de fungerar maximalt.” 

Ett ambitiöst, stort, gediget projekt

”MIA-projektet skapar värde på tre nivåer. Den viktigaste är att personer som behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden tar viktiga steg. Vi kan se betydelsefull stegförflyttning för våra deltagare. Nästa nivå är att skapa värde för organisationerna och medarbetarna och att ge chefer verktyg så att de kan arbeta med samverkan på riktigt. Den sista viktiga nivån där MIA-projektet skapar värde är naturligtvis den som handlar om samhället.”

Medarbetarnas berättelser bär

”Det är svårt att styra på mål som är strukturella och visionära. Vill vi skapa förändring för just den här personer, behöver vi borra i vad en stegförflyttning betyder. Går hen vidare till ordinarie verksamhet, vill vi veta vad som hände sedan. Var det ett positivt eller negativt resultat ur deltagarens  perspektiv?” 
 
Det finns en risk att deltagarna hamnar i samma situation som innan de deltog i projektet i sin fortsätta kontakt med myndigheterna. Då ska  ta reda påvad som gick fel. Det sker genom analys och dialog. Vi vill kunna följa upp och utvärdera strukturella förändringar.
 
”Jag är imponerad av det kanonjobb som medarbetarna gör och det engagemang som de har för att göra skillnad.” 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln