1logo

Brukarnas röst i MIA-projektet

Nu kan du ladda ner rapporterna från  de brukarrevisorer vi genomfört under våren. Gemensamt för alla sex delprojekt är att projektmedarbetarna får mycket höga betyg för bemötande, samt att deltagarna upplever egenmakt.

Enligt revisiorerna får MIA-projektet med beröm godkänt på många punkter, men resultaten är viktiga för att definiera utvecklingsområden. I rapporterna får vi kloka råd och reflektioner, av de brukare som intervjuat våra deltagare. Det är poängen.
 
Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för att ta reda på hur MIA-projektet uppfattas av deltagarna. Under våren har alla våra delprojekt fått ta del av resultatet. Gemensamt är de höga betyg vi får för bemötande.

”Att få höra brukarnas röst är viktigt, eftersom de representerar målgruppen som ska ta del av insatserna. På det här sättet kommer resultatet närmare individen”,säger John Björklund, socionomstuderande, Linköpings Universitet och projektledare i Verdandis brukarrevisioner..

Hur går det för MIA-projektet?

Fokus för utvärdering av MIA-projektet har legat på hur deltagarna upplever inflytande. Hur delaktig har de fått vara i de beslut som rör egna stegförflyttningar? 
 
Brukarrevisionerna har belyst de evidensbaserade metoder som används i MIA-projektet. Bostonmetoden, Case management och Supported employment. 

Tre rapporter finns att läsa

MIA-projektet Stockholms stad, Roslagen och VärNa har fått sin revision utförd av Riksförbundet för mental hälsa, RSMH. MIA-projektets tre delprojekt Södertälje, HBS och Östra Södertörn har utvärderats av Verdandi, den rapporten publiceras i augusti.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln