1logo

MIA-projektets deltagare

Målgruppen som identifierades för MIA-projektet var kvinnor och män i arbetsför ålder. På grund av en sammasatt problematik behöver de ett samordnat stöd för att börja arbeta, studera eller för att kunna delta i ordninarie insatser.


Sedan det första projektåret kan vi se att inflödet från Arbetsförmedlingen har minskat med 85 deltagare. Från Försäkringskassan är det är det 44 deltagare färre.

En typisk kvinnlig deltagare är 42 år och bosatt i Stockholms län. Hon har gymnasiet som högsta avslutade utbildning och remitteras av en handläggare på Försäkringskassan.

En typisk manlig deltagare är ungefär 34 år och bor i Stockholms län. Hans högsta avslutade utbildning är gymnasiet. Hans handläggare på kommunen har remitterat honom till en inasts.

Samordningsförbundens medlemmar remitterar till  MIA-projektet

Den största ökningen av deltagare står vården för. De har remitterat 52 fler deltagare detta år än vad de gjorde förra året. Det är glädjande att deras deltagare hittar till MIA-projektet. Av deltagare från vården saknar 40 procent offentlig ersättning.

Det är ett bra exempel på att deltagare som saknar offentlig försörjning, ändå har behov av ett samordnat stöd. Det kan vi erbjuda i MIA-projektet. Till oss kan samtliga medlemmar i samordningsförbunden remittera deltagare, även egen anmälan är möjlig. 38 deltagare har hittat projektet på egen hand under vårt andra projektår.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln