1logo

Våra viktigaste resultat

Vi tar raska steg mot målet på 2500 deltagare till 2020. I 2-årsrapporten framgår det att 1451 deltagare skrivits in i projektet. Av dessa är 841 är kvinnor och 604 män. Glädjande nog har drygt hälften gjort en stegförflyttning, eller kommit närmare arbetsmarknaden.

183 deltagare arbetar eller studerar och  269 personer deltar i ordinarie insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen. Med god marginal når MIA-projektet målet att 60 procent av alla deltagare ska känna ökad egenmakt över sin situation efter en tid i projektet. Läs hela rapporten.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln