1logo

Känner våra deltagare egenmakt i MIA-projektet?

Ett av projektmålen är att 60 procent av deltagarna ska känna ökad makt över sin situation. Ett mått vi har satt upp för deltagarnas stegförflyttning är att ta reda på hur de skattar värdet på insatserna.

Med andra ord är det viktigt att deltagarna har makten över att styra sin planering. Vilket stöd behöver hen? Det ska vara relevant och ske i överenskommelse med MIA-projektets medarbetare.

Resultatet mäts genom flera indikatorer.Enligt  NNS Indikatorenkäter, SWECO resultatpresentation.

  • 91 procent anser att de fått vara med och bestämma stödet
  • 72 procent har svarat att stödet hjälpt dem att hantera sin situation
  • 90 procent uppger att de och MIA-projektets personal varit överens om deltagarnas mål
  • 60 procent känner att deltagandet har hjälpt dem att komma närmare arbete eller studier

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln