1logo

Nya miljoner till MIA Vidare?

Annica Falk, projektchef i MIA-projektet lägger sista handen vid ansökan. Annica Falk, projektchef i MIA-projektet lägger sista handen vid ansökan.

Onsdagen den 2 oktober skickade vi in ansökan om en förlängning under projektnamnet MIA Vidare. Namnet fångar upp grundidén, vilket är att föra vidare och tillämpa de verkningsfulla metoder och arbetssätt som utvecklats mellan 2017 och 2020.

Tillit är en viktig pusselbit i en demokrati. Ska vi bygga förtroende hos människor, måste vi ha mod att förändra det som inte fungerar och kunskap att utveckla det som är bra. Samverkan är ett sådant utvecklingsområde.

Här behövs stadig tillförsel från forskning och evidens. Här krävs nytänkande och smarta lösningar. Det är vad MIA-projektet arbetar för. I december får vi besked från ESF, så håll tummarna.

Europeiska socialfondens uppdrag

Europeiska socialfonden har till uppgift att stödja projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Programområdet vi söker medel från ska ge ökade övergångar till arbete, vilket vi framgångsrikt bidrar till genom MIA-projektet.

Till och med augusti 2019 är 1704 personer är inskrivna i MIA-projektet. 1005 kvinnor och 699 män. Därmed närmar vi oss målet om totalt 2500 personer. Av dessa är det 343 kvinnor och 268 män som arbetar, studerar eller deltar i arbetsförberedande insatser. Våra deltagare har närmat sig arbetsmarknaden.

MIA-projektets framgångsfaktorer

En av våra framgångsfaktorer är att vi utgår ifrån en helhetssyn på deltagarens behov. Vårt arbetssätt bygger på myndighetsgemensam samverkan. Vi har valt att arbeta med de evidensbaserade metoderna Case management, Supported Employment, Individual Placement and Support och Bostonmodellen. Dessutom arbetar vi med mobiliseringsinsatser, gruppverksamheter och arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag.

Personer med komplex problematik

Vi arbetar uteslutande för att förbättra förutsättningarna för personer med komplex ohälsa och problematik kopplat till förankring på arbetsmarknaden. Syftet är att samverka runt deltagaren och se till hens hela livssituation. Vi använder även myndigheters resurser och skapar konkreta lösningar på praktiska svårigheter.

Möjlighet att förändra

De erfarenheter och resultat som tas tillvara i arbetet med deltagare i MIA-projektet ger samordningsförbunden och myndigheterna viktig kunskap om hur rehabilitering och välfärdstjänster fungerar. Vi kan lyfta strukturella hinder och tillsammans utveckla vår välfärd och allas demokratiska rätt till egenmakt och en plats i arbetslivet. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln