1logo

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

På Re:innovation i Täby finns ett brett spann av arbetsuppgifter så deltagare har möjlighet att välja själva och kan prova på nya arbetsområden. På Re:innovation i Täby finns ett brett spann av arbetsuppgifter så deltagare har möjlighet att välja själva och kan prova på nya arbetsområden.

MIA-projektet ställer krav på att våra Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, arbetar enligt de horisontella principerna. Det sker via upphandlingsavtalen.

Nu är det dags att följa upp arbetet. Hur arbetar ASF för jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet? 

Vi granskar flera olika områden och eftersträvar bland annat mer variation när det gäller branscher och yrken samt systematisk rotation på arbetsplatsen. Då kan deltagare testa fler och olika arbetsuppgifter. Allt fokus ska ligga på förmågor och intressen.

Ett område vi arbetar med är att skapa större bredd av branscher när det gäller arbetsträningsplatser. Har vi det, gynnar det möjligheten att erbjuda deltagarna arbetsuppgifter som inte är könsstereotypa.  Vi arbetar även för att medvetet och systematiskt rotera mellan arbetsuppgifter på ASF. 

Kugghjulet

Vårt systerprojekt Kugghjulet håller utbildningar för handledare på ASF. Under november 2019 erbjuder de en kurs för ASF i Supported Employment (SE). Utbildningen  ska stärka de arbetsintegrerande sociala företagen,  till att använda evidensbaserade och personcentrerade metoder. De ska se till individens intressen och förmågor, inte till kön, etnicitet eller andra begränsningar.  

Lyfta horisontella principer

ASF kan vara en start på karriär för den som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid, vilket skapar egenmakt.

Ett arbetssätt som utvecklar verksamheten är att lyfta de horisontella principerna som en stående punkt på möten. I MIA-projektet Roslagen deltar tre ASF på månadsmöten. Där tar personalen upp exempel på normfällor som dykt upp.

Ett exempel är att de försöker identifiera vad som kan bli en sådan fälla när deltagare ska göra ett studiebesök. Genom att identifiera fällor kan de även hitta nya sätt att garantera ett normkritiskt perspektiv. 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln