1logo

Ett liv fritt från våld och hot om våld. 

Våld påverkar hur du mår, både psykiskt och fysiskt. Våld mellan vuxna i familjen påverkar även den psykiska och fysiska hälsan för barn och ungdomar negativt.Det finns hjälp att få för den som varit utsatt för våld eller som har hört eller sett våld mot en närstående under din uppväxt.

Alla möten som sker i MIA-projektet är viktiga. De kan göra stor skillnad i livet för våra deltagare. Tillsammans definierar vi  vilka livsområden som inte fungerar. Men vad ska vi göra om våld, eller hot om våld finns med i bilden? Våra medarbetare är kompetenta på området, men nu ska vi lyfta nivån ytterligare.

Vi kan göra skillnad

”Under 2018 konstaterades 26 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelaton vid tidpunkten för brottet, eller tidigare. Det utgör närmare en fjärdedel (24%) av samtliga fall av dödligt våld under året. Jämfört med 2017 är det 15 fler fall av dödligt våld i en parrelation, och även större andel av det dödliga våldet totalt.”
Källa: Brottsförebyggande rådet 

I MIA-projektet arbetar vi för regeringens övergripande mål för jämställdhet: Att kvinnor och män ska ha makt att forma samhället och sitt eget liv. Vi fokuserar på jämställdhet och inkluderar frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Våld ska upphöra

Förra året beslöt regeringen att avsätta 300 miljoner till arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ett sätt att göra det är att öka kunskapen hos medborgarna. Vi kan även utveckla samverkan mellan myndigheterna, vilket är ett av MIA-projektets syften och mål. 

Våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld är ett samhällsproblem som medför stort fysiskt och fysiskt lidande för kvinnor och barn. Det är också ett känsligt och svårt område för våra medarbetare att lyfta.  Vilka frågor ska vi ställa till en deltagare? När är det ett lämpligt tillfälle? Och framförallt, vad ska ske sedan? 

Följer den nationella strategin

Vi fortsätter fokusera på jämställdhet och att bidra till att ett av av regeringens jämställdhetsmål - att mäns våld mot kvinnor ska upphöra - blir verkligt. Vi kommet metodiskt att öka kunskapen hos projektmedarbetarna. Samtidigt dokumenterar vi och ger vidare arbetsmetoder som fungerar för att förebygga och bekämpa våld och hot om våld i nära relationer.

Webbutbildning

Vill du öka din kunskap om våld i nära relationer? Gå den här webbaserade kursen om våld. Det är är en introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln