1logo

MIA-projektet skapar jämlikhet i arbetsträning.
Hurra!

Av deltagare som arbetstränat går dubbelt så många män som kvinnor  till studier eller arbete när de avslutat MIA-projekt. Hur ändrar vi på det? Vi kan se i den nya statistiken att vi helt klart är något viktigt på spåren. Det börjar jämna ut sig.
 

I november 2018 kunde vi utläsa att det fanns stora skillnader mellan män och kvinnor som arbetstränat i ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF.  Männen hade i genomsnitt fler aktiva timmar än kvinnorna. Nu har vår utredare Kristoffer Zetterberg tagit fram statistik som visar att mönstret förändrats. 

 Vad säger statistiken?

”Glappet har minskat mellan hur många månader män och kvinnor arbetstränar på ASF. Sedan förra analysen har kvinnorna kommit ikapp männen. Männen ligger kvar på samma antal timmar som tidigare, men kvinnorna verkar ha fått mer utrymme för arbetsträning.”

Vilka siffrorna landar vi på?

”Medianen för kvinnor har gått från fyra till fem månader i genomsnitt per deltagare. För män har det legat kvar på sex månader i genomsnitt. Både män och kvinnor ligger inom spannet mellan fem och sex månader.”

Kan du säga något om orsaker till skillnaderna?

”Förändringen från 2018 är att båda könen har ökat sina timmar i ASF. Män och kvinnor har ungefär samma antal månader när det gäller den totala tiden i arbetsträning i ASF.

Dock arbetar män fortfarande fler timmar, vilket vi sett i hela projektet. Mönstret speglar det som sker i samhället, där kvinnor oftare arbetar i deltids- och timanställningar.
 
En del av förändringen kommer troligen till följd av att vi lyft frågan och sedan arbetat systematiskt för att skapa ett jämlikt bemötande i MIA-projektet.” 

Samma bemötande
 

”Idag ställer vi samma frågor till män och kvinnor, det är inte enbart kvinnorna som får berätta hur det fungerar med hämtning och lämning av barn. Vi ställer samma krav på alla utifrån deras förmåga, inte kön. Vi jobbar hårt på att komma bort från könsstereotypt tänkande. När val av ASF sker utgår vi från deltagarens intressen och förmågor ur ett bredare perspektiv.
 
För att skapa förändring på lång sikt behöver vi vara observanta, men även idérika och tänka annorlunda. Det här visar att vi är på rätt väg”, avslutar Kristoffer.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln