1logo

Så här jobbar MIA Vidare

Vi har gjort livsviktig skillnad för fler än 2000 personer. Nu jobbar vi vidare på den linjen säger Anna. Vi har gjort livsviktig skillnad för fler än 2000 personer. Nu jobbar vi vidare på den linjen säger Anna.

"MIA-projektet har samlat erfarenhet av hur man hanterar frågor som självmordsprevention, missbruk, diagnoskännedom, våld i nära relationer, jämställdhet och ickediskriminering. Vi vet hur vi kan arbeta med personcentrerade metoder och skapa tilltro till den egna förmågan. Det är erfarenheter vi tar med oss till vårt nya stora ESF-projekt", säger Anna Lexelius, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare.
 
Arbetsmarknaden blöder och alla letar lösningar. Ett av socialfondens största projekt i Sverige har fokuserat på personer som levt utanför arbetsmarknaden i många år. Nu ska MIA Vidare göra skillnad på djupet genom att implementera det som fungerat. Under tre år ska ytterligare 1900 personer få stöd att börja arbeta eller studera.

Makt över sitt eget liv - en demokratifråga

MIA Vidare arbetar för att människor som riskerar att hamna i gränslandet mellan myndigheternas ordinarie uppdrag ska få rätt stöd. Framgångsmodellen bygger på närhet mellan deltagare och handledare. Inget sker över huvudet på en människa, istället lyssnar vi. Vi tar drömmar och mål på allvar. En person som omgärdas av rätt kompetens, får stöd att ta tillvara egna resurser i form av utbildning, erfarenhet och nätverk. 

-       Vi verkar där systemen låser sig och blir obegripliga för människor som ofta har utmaningar i livet. Vi hjälper till för att få flera hundra små paragrafer att klicka. I en demokrati har alla rätt till arbete och egen försörjning. Välfärden står inför en nödvändig förändring, den ska vi vara en del av. 

Se mönster och tolka dem

Myndigheternas regelverk kan vara komplicerade, motsägelsefulla och svåra att förstå. MIA Vidare ska lätta på friktionen, bland annat genom att borra djupare i samverkan. Styrkan i att driva ett projekt i 21 av Stockholms läns 26 kommuner kommer att visa sig i förändringar som går på djupet. 
 
-       Vi startar med en stor dos kunskap om myndigheternas respektive uppdrag. Storleken på projektet ger oss möjlighet att se mönster och övervinna hinder. Det är när åtta samordningsförbund tillsammans analyserar och samordnar metoder, insatser och projektledning som vi får starka mandat.

Inte vilket stöd som helst, utan rätt stöd

MIA-projektet har sett att människor får tillbaka hopp och livsglädje genom lösningar som svarar mot deras behov. Styrgrupper och projektmedarbetare motiveras att fortsätta att organisera stora och komplicerade samverkanssystem.
 
-       I Sverige har vi ett välfärdssystem som är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät, avsett för kortare perioder. Men utanförskap på grund av medicinska, psykiska sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har alltid varit en orsak till att människor hamnar utanför arbetsmarknaden. Får de inte snabbt ett bra stöd för att börjar arbeta eller studera, kan beroendet bli långvarigt. För samhället innebär utanförskapet enorma kostnader.

Finansiell samordning

Sedan 2004 finns en lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Innebörden är att våra myndigheter tillsammans ska arbeta för att samla resurser från flera offentliga huvudmän och aktörer.
 
-       Jag tror att ett så stort och ambitiöst projekt kommer att väcka intresse för vad man kan göra för att samordna rehabiliteringsinsatser och ge bättre stöttning till personer som behöver stöd för att ta sig tillbaka till arbetslivet.
 

Fakta om MIA Vidare

Projektets 120 medarbetare kommer att ge stöd till 1900 deltagare som bor i någon av projektets medverkande tjugoen kommuner. Bakom ansökan står åtta samordningsförbund tillsammans med kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm. Projektbudgeten omfattar 156 miljoner kronor och är delfinansierat av Europeiska socialfonden. MIA Vidare pågår mellan juni 2020 och september 2022.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln