1logo

Deltagaren står i centrum.              På riktigt.

”Jag är stolt över våra medarbetare, speciellt för att de kunde tänka om och skapa ett projekt anpassat för implementering på ett så bra sätt”, säger Emmeli Söderholm projektledare i MIA Östra Södertörn.

2017 var Östra Södertörn det största delprojektet med många insatser att erbjuda. Dessa erfarenheter bidrog till att skala ner och skapa ett funktionellt arbetssätt där deltagaren står i centrum på riktigt. 

Genom att testa sig fram hade teamet upptäckt att en kombination av arbetsträning, KBT och metoderna Supported Employment och Case management rustade deltagare med nya kunskaper och färdigheter. Deltagarna gjorde tydliga förflyttningar mot arbete och studier.

”Vi såg hur viktigt det är att alla insatser styrs av deltagaren. Hos oss kommer de in via myndighetsgemensamma teamet, Resursrådet. Tillsammans med deltagare kommer de fram till vad som behövs. Sedan kopplar vi in rätt personer, oftast blir det en kombination av SE, CM och ibland även KBT. När deltagaren fått en case manager eller SE-handledare kan hen gå till arbetsträning om det är det bästa alternativet ”

Statistik visade att män hade fler timmar i arbetsträning än kvinnor. Det fick oss att reflektera. Idag har skillnaden minskat. Vi har ökat medvetenheten och bemöter deltagare jämställt, vi ställer samma frågor och har en öppen attityd i samtalen. Det ger resultat.”

Teamet är guld

Emmeli har fokuserat på att skapa sammanhang där medarbetarna kan mötas i metoder och handledning. Hon har jobbat medvetet för att skapa delaktighet.
 
”Jag vill inte driva alla frågor på egen hand, vi gör det bättre tillsammans. Det finns ett grundengagemang i att alla vill göra allt för sina deltagare. Nu upplever jag att det har blivit ännu bättre i arbetsgruppen, vi samarbetar mer. Jag är så tacksam över teamet.”

Horisontella Principer i vardagen

Östra Södertörn har en HP-grupp med fyra personer med övergripande uppdraget att involvera jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet i vardagen.

”Det finns så mycket kunskap i projektet. Nu avsätter vi minst 30 minuter till frågorna på varje projektgruppsmöte. Vi har gjort en grundlig jämställdhetsanalys och hållit olika temat levande det senaste året. Alla har fått utbildning i sju frågor om våld. Vi har fått en fördjupning i hedersrelaterat våld och om mans- respektive kvinnodominerade yrken”.

Precis som i hela MIA har Emmeli märkt hur engagemanget och intresset för HP ökat. Men även att det ger konkreta resultat.

Fakta MIA Östra Södertörn

Mål: Egenmakt och delaktighet, samt en mängd andra som är minst lika viktiga
Medarbetare: 12
ASF: 8. Café, hunddagis, verkstäder m fl
Metoder: Ny kombination av CM och SE + arbetsträningsplatser och KBT
Målgrupp: Personer 18 – 64 år bosatta i Nynäshamn, Haninge, Tyresö. Störst andel från försörjningsstöd.
Vad ska vi uppnå? Bidra till att människor som står långt från arbete och studier ska närma sig arbetsmarknaden. 25% arbete och studier. 30% delta i ordinarie arbetsförberedande insatser samt ett mål kopplat till bättre hälsa.
Visioner och drömmar: Ge sammanhållet stöd hälsa, boend

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln