1logo

Peter kommer att ställa frågor. 

Vi får en erfaren och nyfiken medarbetare i Peter Andersson som axlat rollen som projektledare för MIA VärNa. Peter  kommer senast från Haninge kommuns arbetsmarknadsenhet och gillar att skapa förutsättningar för att få ut det bästa av medarbetare, men även från systemen vi arbetar i.

”I världen jag kommer från gäller snabba kast och krav på resultat, vilket leder till att de som står långt från arbetsmarknaden ofta inte får stödet de behöver. Det är inte så enkelt att börja arbeta eller studera för den målgrupp MIA vänder sig till. Jag tror på att arbeta långsiktigt och att våra resultat blir mer hållbara”,  säger Peter.

Vill veta vad som ligger bakom beslut

Peter kommer in i projektet inför en implementeringsfas, vilket han tycker har både för- och nackdelar.

”Jag vill alltid vara med och utveckla, tycka och tänka. I MIA Vidare är ju mycket redan klart, men jag kommer med nya ögon, ställer frågor och vill veta varför ni har valt att göra på det ena eller andra sättet. Vad ligger bakom olika beslut? Jag kan nog ge input till slutrapporten. Just nu tittar jag på hela processen, från implementering till avslut. Här dyker det säkert upp nya frågor att ställa.”

God samordning ger hopp hos deltagare

Längre bak i tiden var Peter en del i mediebranschen, men efter några år ville han lämna det som kändes ytligt för att istället stötta personer som behövde hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden.

”Jag hade ett upparbetat nätverk med företagskontakter, vilket gav mig en god start när jag gav mig in i den här världen där arbetsträning är en viktig del. Nu har jag många års erfarenhet av samverkan och samordning.

Nu har Peter arbetat i tio år inom arbetsmarknadsenheten i Haninge, där han startade i ESF-projektet Ungdomsteamet. Med det perspektivet tror han att MIA kommer att bidra till det viktigaste för en deltagare - att snabba på processen.

”Jag tror på samverkan och vet att ju kortare kontaktvägar det är för en deltagare, desto större hopp känner hen”.

MIAs arbete med horisontella principer är en annan viktig pusselbit.

”Jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är frågor som behöver hållas levande i vardagen. Det måste alltid upp på agendan.”

Nu bidrar han till att hålla de horisontella principerna levande, vilket är viktigt för att få det att gå ner i alla verksamheter, hos alla medarbetare.

”Tänker vi jämställt, jämlikt och inkluderande får alla deltagare maximalt stöd på sin väg mot arbete och studier.”

Varmt välkommen Peter. 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln