1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

Maria Reed har varit med från start i MIA. Idag presenterar sig delprojektet gärna och ofta under devisen CM+HP=Sant. Maria Reed har varit med från start i MIA. Idag presenterar sig delprojektet gärna och ofta under devisen CM+HP=Sant.

MIA HBS tog det bästa av två världar och skapade något nytt. Sättet att arbeta har inspirerat flera att testa kombinationen av CM och SE i team.

Att arbeta med två professionella personer kring samma deltagare väcker uppmärksamhet, men även frågor. Uppstår det inte konflikter när två metoder ska samordnas?

”Det har så klart inte varit enkelt hela vägen. Att starta ett så stort projekt från noll, att rekrytera personal som ska arbeta på ett outforskat sätt, allt detta krävde sina medarbetare", säger Maria Reed, projektledare i MIA Vidare HBS.

MIA HBS startade precis när regeringens uppdrag att effektutvärdera arbetslivsinriktade insatser landade i en rapport.

"I rapporten framgick att metoderna Supported Employment och Case Management fungerade för personer som behöver stöd på väg mot arbetsmarknaden. Vi tänkte, vad händer om man kombinerar dem?"

Läs hela inlägget »

I MIA har vi ställt sju frågor om våld till 326 deltagare, vilket är hälften så många som Försäkringskassan har gjort i hela landet.
Som en del i jämställdhetsarbetet har vi ökat kunskapen om våld i nära relationer och börjat att systematiskt ställa sju frågor om våld. Det är ett viktigt arbete, som gör att vi tidigt kan upptäcka våld. Ingen som lever under hot kan fokusera på arbete eller studier.


Idag presenterade regeringen 40 punkter på en åtgärdslista för att stoppa mäns våld mot kvinnor. En av punkterna är att fler yrkesgrupper ska få utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Åtgärderna syftar till att förebygga, hindra och straffa våld mot kvinnor.

I en livesänding på Instagram mötte Annika Strandhäll Katarina Wennstam för att diskutera ett åtgärdprogram. 

"Det har hänt något extraordinärt under våren. Det började när fem kvinnor mördades inom ramen av tre veckor. Reaktionerna blev starka och man åtog sig att snabbt utarbeta ett brett program både för förebyggande och straffrättsliga åtgärder för att komma åt mäns väld mot kvinnor."

"Äntligen blir det möjligt att ta viktiga steg för att ge kvinnor ska kunna lämna en hotfull relation", säger Katarina Wennstam.

Hela samtalet hittar du på Annika Strandhälls Instagramkonto

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer