1logo

Våld påverkar hur du mår, både psykiskt och fysiskt. Våld mellan vuxna i familjen påverkar även den psykiska och fysiska hälsan för barn och ungdomar negativt.Det finns hjälp att få för den som varit utsatt för våld eller som har hört eller sett våld mot en närstående under din uppväxt.

Alla möten som sker i MIA-projektet är viktiga. De kan göra stor skillnad i livet för våra deltagare. Tillsammans definierar vi  vilka livsområden som inte fungerar. Men vad ska vi göra om våld, eller hot om våld finns med i bilden? Våra medarbetare är kompetenta på området, men nu ska vi lyfta nivån ytterligare.

Läs hela inlägget »

Vi inspireras av alla som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle. Nu har vi fallit för DHR och deras fina rättighetsikoner som berättar vad som gäller specifikt för personer med funktionshinder.

Illustrationerna är väl designade, enkla och pedagogiska. I en och samma bild kopplas artiklarna i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna samman med de globala målen i Agenda 2030.


På den internationella funktionshinderdagen den 3 december bjöd DHR, vilket står för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet, på vernissage. Det var ett trevligt mingel med premiärvisning av tretton fina illustrationerna och lättlästa texter.

Läs hela inlägget »

Tack alla som stöttat oss 2019. Tack alla medarbetare, parter och företagare. Tack Arbetsintegrerande sociala företag, metodutvecklare och kursledare. Tack ESF och Strukturfondpartnerskapet för att ni godkände vår ansökan om MIA Vidare. Det är ett förtroende vi tar på största allvar.

Tack också till alla deltagare som tillsammans med oss bidragit till att utveckla och utvärdera vårt arbete. Tack vare er har vi fått mer kunskap om hur glappet mellan myndigheter kan minska. Era upplevelser i MIA-projektet har varit oerhört värdefulla. De har fått oss att växa och vilja mer.

Läs hela inlägget »
MIA är det bästa projektet någonsin, men det är inte perfekt, säger Lena, vår nya verksamhetsutvecklare. MIA är det bästa projektet någonsin, men det är inte perfekt, säger Lena, vår nya verksamhetsutvecklare.

Vår nya verksamhetsutvecklare kammade hem första pris i det populära frågeprogrammet Vem vet mest i September.
       ”Inför kameran var jag stressad, men jag är en nyfiken person som vill ta reda på hur allt fungerar. Tydligen har jag lärt mig något”, säger Lena. 


Lena började som vägledare i MIA-projektet Östra Södertörn 2017, men har arbetat med arbetsmarknadsfrågor och samverkan i alla dess former de senaste tjugo åren. 
 
" Många projekt har kommit och gått och jag har varit allt från chef, till ambulerande studievägledare. MIA är det bästa projektet någonsin, men det är inte perfekt".

Läs hela inlägget »

Insatskatalogen är en webbplats där insatser
inom välfärden samlas. Aktiviteterna riktar sig till enskilda personer som behöver stöd på väg mot arbetsmarknaden.

"Tack vare Insatskatalogen kan myndighetspersoner och privatpersoner hitta rätt insatser utifrån vad personen behöver”, säger Elisabeth Afram Söderstrom, lokal redaktör för Insatskatalogen HBS och Södertälje.


Insatskatalogen utvecklades 2017 från en broschyr i pappersformat till ett smart sökverktyg på webben. En av alla insatser som presenteras i katalogen är MIA-projektet. Alla insatser drivs av kommuner, region och arbetsförmedlingen, eller av projekt finansierade av samordningsförbund. Här finns  även de insatser som drivs av privata aktörer och av civilsamhället.

Läs hela inlägget »
Mona Värmå från Hela Människan konstaterar att MIAs deltagare är mer motiverade än andra deltagare. Mona Värmå från Hela Människan konstaterar att MIAs deltagare är mer motiverade än andra deltagare.

När våra deltagare arbetstränar i SE-metoden utgår vi från tre centrala områden:  Att ingå i sociala sammanhang. Att växa och tro på sig själv. Och att lära sig ett yrke och få erfarenhet.
     Så arbetar Hela människan, ett av våra Arbetsintegrerande sociala företag. Som namnet antyder utgår verksamheten från ett helhetsperspektiv.

 
Vanliga företag har fullt upp med vinst och resultat, medan ett ASFs huvuduppgift är att stötta individer.  Studier visar att arbete har en helande effekt.

Arbete bidrar till att människor får incitament att sköta rutiner, delta i socialt sammanhang och ta del av utvecklande aktiviteter på sina egna villkor.

Läs hela inlägget »
Välkommen Kristoffer Zetterberg. Hoppas du kommer att trivas som utredare i MIA-projektet. Välkommen Kristoffer Zetterberg. Hoppas du kommer att trivas som utredare i MIA-projektet.

I måndags började Kristoffer som utredare i MIA-projektet. Hans uppgift är att fortsätta att ta fram och analysera allt underlag vi har samlat i MIA-projektet. Varmt välkommen!

”Jag är uppvuxen i Dingtuna, utanför Västerås. Senaste jobbet var på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som utredningsassistent. Vi tog fram en årlig drogvaneundersökning bland 9-klassare och gymnasieelever, tittade på forskning kring barn som växer upp i missbruksmiljöer och granskade reklam om spel om pengar”, säger Kristoffer.

Läs hela inlägget »
MIA-projektet har blivit en förebild. Eva Magnusson, förbundschef i Stockholm, tar med sig idéer för hur ingen ska hamna mellan stolarna till Samordningsförbundet Göteborg när hon nu lämnar Stockholm. MIA-projektet har blivit en förebild. Eva Magnusson, förbundschef i Stockholm, tar med sig idéer för hur ingen ska hamna mellan stolarna till Samordningsförbundet Göteborg när hon nu lämnar Stockholm.

MIA-projektets externa utredare har genomfört en andra SIQ-analys. Det innebär att vi reflekterar över resultatet så här långt, i syfte att kunna utvecklas med fokus på ledning, planering och engagemang.

MIA-projektet är ett lärande projekt och arbetar kontinuerligt med utvärdering för att mäta kvaliteten i projektet. I SIQ-analysen granskas det insamlade enkätmaterialet för att lyfta frågor för fördjupning. Orsaker och konsekvenser får ett synligt fokus. 

Det är Institutet för kvalitetsutveckling som tagit fram  modellen för att mäta allt från hur nöjda medarbetarna är till hur det fungerar med metoder, processer, information och kompetensförsörjning.

Resultatet av vår SIQ-analys så här långt in i projektet kommer att presenteras på en resultatkonferens den 28 november. Men efter konferensen fortsätter analysen med bland annat fokusgrupper där deltagare ingår. Målet är att hitta och definiera områden där det finns utvecklingspotential. 

Läs hela inlägget »
På Re:innovation i Täby finns ett brett spann av arbetsuppgifter så deltagare har möjlighet att välja själva och kan prova på nya arbetsområden. På Re:innovation i Täby finns ett brett spann av arbetsuppgifter så deltagare har möjlighet att välja själva och kan prova på nya arbetsområden.

MIA-projektet ställer krav på att våra Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, arbetar enligt de horisontella principerna. Det sker via upphandlingsavtalen.

Nu är det dags att följa upp arbetet. Hur arbetar ASF för jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet? 

Vi granskar flera olika områden och eftersträvar bland annat mer variation när det gäller branscher och yrken samt systematisk rotation på arbetsplatsen. Då kan deltagare testa fler och olika arbetsuppgifter. Allt fokus ska ligga på förmågor och intressen.

Ett område vi arbetar med är att skapa större bredd av branscher när det gäller arbetsträningsplatser. Har vi det, gynnar det möjligheten att erbjuda deltagarna arbetsuppgifter som inte är könsstereotypa.  Vi arbetar även för att medvetet och systematiskt rotera mellan arbetsuppgifter på ASF. 

Läs hela inlägget »
MIA-projektet handlar så mycket om möten mellan människor. Det vill vi fånga på ett lite annorlunda sätt. MIA-projektet handlar så mycket om möten mellan människor. Det vill vi fånga på ett lite annorlunda sätt.

Samtidigt som ansökan för en förlängning av MIA-projektet gick till Europeiska Socialfonden, skickade våra sex delprojektledare ut lika många oskrivna böcker under devisen "Ge det vidare".

Nu rör sig böckerna från hand till hand i projektet och bland personer i dess närhet. De rör sig fritt och förhoppningen är att så många som möjligt ger sitt personliga avtryck. 

Ser du boken och känner dig manad? Skriv, rita eller klottra något och ge det vidare. Följ och hashtagga #gedetvidare och #miaprojektet

 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter