1logo

HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Vårt delprojekt riktar sig till personer som bor i någon av våra tre kommuner och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Hur jobbar MIA i Huddinge Botkyrka Salem?

Vår projektgrupp består av en projektledare, SE-handledare, Case managers, arbetsförmedlare och administratör. De arbetar tillsammans med våra deltagare för att hitta vägar framåt. Metoderna vi använder heter Supported employment och Case management.

Supported employment innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera utifrån metoden Supported employment (SE).

Case management innebär att varje deltagare får ett individuellt stöd via en Case manager. Tillsammans gör man en kartläggning som utgår från deltagarens behov och förutsättningar. Vad kan förbättra möjligheterna att få och behålla ett arbete?

Mobiliseringsgrupp är ett första steg. Vi samlar deltagare som vill få energi att komma igång för att stötta och peppa dem till ny motivation. Att träffa andra tillsammans med en erfaren handledare är ett sätt att känna om MIA kan vara rätt insats.

Arbetsträning. Inom ramen för vårt delprojekt kommer det att finnas möjlighet till arbetstränings- och sysselsättningsplatser och vi får bättre samarbete med sociala företag.

Exakt vilka insatser varje deltagare får, beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA.  Vi samlar kompetenser runt en person, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passa deltagaren.

Vem kan vara med i MIA Vidare?

Anmälan: För att komma med i MIA behöver deltagaren, tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivaren tillsammans fylla i en intresseanmälan. Vi riktar oss främst till personer mellan 18 och 64 år.

Egenanmälan: Det går även utmärkt för den som vill komma med i MIA att själv ta kontakt med oss och göra en egen anmälan.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA Vidare.
www.samordningsforbundethbs.se

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
MIA Huddinge Botkyrka Salem
Maria Reed
Tel: 08-535 33 689
maria.reed@huddinge.se

Hittar du inte det du söker? På Insatskatalogen.se hittar du alla insatser inom välfärden.