1logo

SOLLENTUNA UPPLANDS VÄSBY SIGTUNA

Syftet med projektet är att skapa en plattform för effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer kring en individs rehabilitering. Deltagare kommer få information om vilket stöd som finns via den myndighetsgemensamma plattformen. De olika aktörerna möjliggör en återgång till arbetsmarknaden, studier och arbetsförberedande insatser eller stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.

Så kommer du med i MIA

De som kan remitteras till oss är personer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, någon av våra tre kommuner samt vården.

Det går även utmärkt för den som vill komma med i MIA-projektet att själv ta kontakt med oss och göra en egen anmälan.

Hur jobbar MIA-projektet i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna?

Vår projektgrupp består av en projektledare, SE-handledare, Case managers, Arbetsförmedlare och Handläggare. De olika professionerna samverkar tillsammans med våra deltagare för att hitta finna sätt att närma sig arbetsmarknaden.

Supported Employment innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera.

Case management innebär att en Case manager visar de valmöjligheter som finns och involverar individen i sin egen process, som i förlängningen leder till självförsörjning. Varje enskild individ får en samordnande länk i kontakter med kommunen och /eller berörda myndigheter.

Vilka insatser varje enskilld deltagare får, beror på behov och önskemål. Vi samverkar och använder oss av olika kompetenser för en person, det för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren.

Vem kan vara med i MIA-projektet?

Målgruppen är kvinnor och män i ålder 16-64 år som är i behov av samordnat stöd för att komma åter i arbete, studier eller delta i arbetsförberedande åtgärder. Projektet kommer kunna ta emot minst 130 deltagare.

Överenskommelsen mellan samordningsförbundet och projektets parter gäller från och med 1 juni 2020 till och med 30 september 2022.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet
www.finsamsuvs.se

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
Kristina Rahbari
Tel: 08-579 215 35