1logo

SUNDBYBERG

Några av medarbetarna i MIA Vidare Sundbyberg Några av medarbetarna i MIA Vidare Sundbyberg

Har du kontakt med flera myndigheter och upplever att du bollas emellan dem utan att komma närmare arbetsmarknaden? Då kanske MIA Vidare är rätt för dig. Vårt delprojekt är i själva verket två projekt. Det ena är Sundbybergs stad och det andra är Upplands Bro Kommun.

MIA Vidare Sundbyberg
Projektet vänder sig till dig som bor i Sundbybergs stad, är mellan 18 och 64 år och har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att börja försörja dig själv.

Vilket stöd kan du få?
Vi erbjuder ett myndighetsgemensamt team som dörröppnare till MIA Vidare. Här får du tillgång till lotsar som arbetar med casemanagement-metoden, samt en Supported Employment-handläggare. Den sistnämnda är också näringslivsutvecklare (civilsamhälles- och företagsutvecklare med inriktning på CSR).

Hela teamet arbetar med jämställda, icke diskriminerande och tillgängliga metoder och arbetssätt. Vi ställer sju frågor om våld. Stödet utgår från dina behov och förutsättningar. Det bygger på frivillighet och på att du vill förändra din nuvarande situation.

Hur anmäler jag mig till MIA Vidare Sundbyberg:
Din handläggare tar kontakt med det myndighetsgemensamma teamet. Du kan även göra en egen intresseanmälan.

MIA Vidare Upplands Bro Kommun

Under hösten fick vi flera nya kollegor när Upplands Bro Kommun kom med i MIA Vidare. Under hösten fick vi flera nya kollegor när Upplands Bro Kommun kom med i MIA Vidare.

Projektet vänder sig till dig som bor i Upplands Bro Kommun, är mellan 18-64 år och i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att börja försörja dig på egen hand.

Vilket stöd kan du få?
I ett myndighetsgemensamt team finns stöd via Case Managers SE-handläggare, näringslivsutvecklare samt genom arbetsträning på olika arbetsträningsplatser.

Hur anmäler jag mig till MIA Vidare Upplands Bro Kommun?
Kontakta samordnare Sandra Svensson-Drobny
Tel: 08-581 691 70

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.
samsund.se

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
Åsa Holmstedter
010-116 33 51

Hittar du inte det du söker? På Insatskatalogen.se hittar du insatser inom välfärden.