1logo

DELTAGARE

Ska du bli deltagare i MIA-projektet? Vi går vi igenom dina livsområden för att stärka dig på väg mot arbete eller studier. Prata med din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen eller i vården.


Vart bor du?

Klicka på den kommun som du bor i för att läsa mer...

FÖRETAG

MIA-projektets deltagare kan börja sin väg mot arbetsmarknaden via ett jobb som liknar ett vanligt arbete, men som är anpassat efter individens förmåga, ett så kallat socialt företag.
 
Arbetsintegrerande sociala företag har som affärsidé att vara en träningsplats för olika kompetenser inom yrkeslivet. Ofta uppstår verksamheten ur behov och intressen som finns i närområdet. Exempelvis kan det vara hunddagis, café, hantverksverks-, eller trädgårdsverksamhet, bilverkstad, hotell, park-, och fastighetsskötsel.
 
Företaget erbjuder tjänster och varor på den öppna marknaden, men organisationen är inte byggd för att skapa ekonomisk vinst, utan kring människor som behöver fungera i sin egen takt. Här ges möjligheten att träna på att arbeta, rehabilteras eller på annat sätt öva upp sina färdigheter för att närma sig ett vanligt arbete.

Har du ett företag?
Många av MIA-projekets deltagare kommer tillbaka till arbetsmarknaden genom att först arbetsträna. Vi vill ha fler arbetsintegrerande sociala företag och företag med ambition att skapa samhällsnytta.
Vill du vara med och integrera människor genom arbete? Hör av dig!

Projektet bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Täby, Österåker, Södertälje, Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka, Värmdö och Stockholm. Det delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och har möjliggjorts av samordningsförbunden i de 12 kommunerna.