1logo

Brukarstyrd Brukarrevision

Vi har genomfört fem brukarstyrda brukarrevisioner. Se respektive rapport nedan.

GRAFISK PROFIL

MIA-projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden.

MIA Logotyp

LEDIGA TJÄNSTER

Just nu har vi inga lediga tjänster.