1logo

2019

Nu kan du ladda ner rapporterna från  de brukarrevisorer vi genomfört under våren. Gemensamt för alla sex delprojekt är att projektmedarbetarna får mycket höga betyg för bemötande, samt att deltagarna upplever egenmakt.

Enligt revisiorerna får MIA-projektet med beröm godkänt på många punkter, men resultaten är viktiga för att definiera utvecklingsområden. I rapporterna får vi kloka råd och reflektioner, av de brukare som intervjuat våra deltagare. Det är poängen.
 
Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för att ta reda på hur MIA-projektet uppfattas av deltagarna. Under våren har alla våra delprojekt fått ta del av resultatet. Gemensamt är de höga betyg vi får för bemötande.

Läs hela inlägget »

Nu är MIA-projektets 2-årsrapport klar. Under några febrila veckor har vi sammanställt information, statistik och fakta som speglar nuläget. Mönstret framträder tydligt. Vi lyckas skapa skillnad för många människor. Vi utvecklar samverkan och förnyar både arbetssätt och metoder. 

När Europeiska socialfonden valde att satsa hundra miljoner kronor under tre års tid, var det för att ge sex samordningsförbund finansiella muskler att utveckla samverkan mellan förbunden, dess parter och arbetsintegrerande sociala företag.
       Projektets grundidé är att alla människor ska vara delaktiga i skapandet av sitt eget liv.  Deltagarna ska få stöttning att försörja sig, öka sin självkänsla, bidra till samhället och på det sättet vara en del av vår demokrati.  Vill du veta hur vi gör för att nå våra mål? Hur våra typiska deltagare ser ut? Och hur det går för varje enskilt delprojekt?

Beställ eller ladda ner rapporten

Försäkra dig om att få en tryckt 2-årsrapport genom att beställa den i kontaktformläret på den här sidan, så kommer den per post. Redan nu kan du ladda ner rapporten, Metodval- och statistilbilaga..

Trevlig sommarläsning och tack för ett spännande  projektår.

Läs hela inlägget »

För tredje året i rad samlades tusentals människor på Spånga idrottsplats under Järvaveckan. Årets arrangemang lockade rekordpublik och några av de 53 000 besökarna tittade in hos oss. Många ville sitta på Pridestolen, innan den ens torkat. En av dem var Fredrik Lindstål,  arbetsmarknads- och integrationsborgarråd


MIA-projektet arbetar med en målgrupp som behöver stöttas lite extra för att börja arbeta eller studera. På politikerveckan Järva mötte vi politiker, myndigheter, media och andra nyfikna som ville veta hur vårt projekt utvecklar välfärden.

Läs hela inlägget »
Maria Reed, projektledare i HBS går på barnledighet. Maria Reed, projektledare i HBS går på barnledighet.

Är du rätt person för att gå in i rollen som projektledare i MIA-projektet HBS?

Du får ett intressant uppdrag och blir en del  i vårt team. Du får vara med och driva MIA-projektets viktiga frågor för att nå goda resultat.

MIA-projektet går bra. Du får vara med och ge mod och möjligheter till människor som behöver det. Sök här. Kanske blir vi kollegor redan i höst!

Du kommer att  arbeta i ett ESF-finansierat som drivs av sex Samordningsförbund i Stockholms Län. Projektet pågår till 2020 och vi är mitt i ett spännande skede där vi ser resultat.

https://samordningsforbundethbs.se/sokes-projektledare-vikariat-till-mia-huddinge-botkyrka-salem/

Läs hela inlägget »
Förra året var våra miniseminarier populara. Maria Rösby, projektledare MIA-projeketet Stockholms stad och Annica Falk, projektchef delade med sig av sina erfarenheter. I år har vi änne mer att berätt Förra året var våra miniseminarier populara. Maria Rösby, projektledare MIA-projeketet Stockholms stad och Annica Falk, projektchef delade med sig av sina erfarenheter. I år har vi änne mer att berätt

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Imorgon checkar MIA-projektet in på Spånga IP för att ble en del i programmet. Eventet är som en miniatyr av Almedalelsveckan. Här träffas männikor, politiker, myndigheter och organisationer. Idéer och förslag lyfts på kreativa och intressanta sätt och området fylls med inspiration och energi.

Besök oss i tält H08 mellan 14.30-18.30 fredag till söndag

Vi finns på plats mellan 14.30 när området öppnar, till 18.30, då partiledarna kliver på scenen. Även i år delar vi tält med Samordningsförbundet Stockholms stad, ett av de sex förbund som driver MIA-projektet.

Kom förbi och prata med oss om projektets syfte och mål. Hur vi jobber för att ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med mynidgheterna. Eller kom förbi och vila benen på en av våra stolar.  Ladda ner programmet (Det kan komma att ändras en aning)

Läs hela inlägget »

”Det gäller att ha stora öron för vad medarbetarna stöter på i sin vardag och att ta till sig det linjecheferna erfar. Vi ska lyfta fram våra erfarenheter till ESF och bidra till att de riggar sina projekt ännu bättre i framtiden. MIA-projektet handlar om utveckling på många nivåer,” säger Anna Lexelius, ny förbundschef i Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare i MIA-projektet. 

Läs hela inlägget »
Eva Magnusson, förbundschefen som jobbskuggades av nyfiken deltagare Eva Magnusson, förbundschefen som jobbskuggades av nyfiken deltagare

”Jag blev inte superöverraskad över hur en chefs dag på kontoret kan se ut. Många möten avlöste varandra. Men vilken bra dag jag hade. Jag träffade trevliga, kompetenta människor och fick en bra introduktion till vad förbundet är till för och hur de arbetar. Jag blev verkligen nyfiken på att veta mer”, säger Tina, en av MIA-projektets jobbskuggor.

Skuggad förbundschef

Unionen tyckte det var kul att få besök av MIA-projektet Unionen tyckte det var kul att få besök av MIA-projektet

Nu är den internationella jobbskuggarveckan över för denna gång. Våra drygt 30 jobbskuggor har besökt allt från fackförbund, public service och samordningsförbund till politiker i Stadshuset.
 
Tina som skuggade Eva Magnusson, förbundschef Stockholms stads Samordningsförbund, var inte ensam om att känna sig välkommen. Skuggorna upplevde att de möttes med intresse och fick utrymme att ställa frågor. De företag som tog emot deltagare för ett enkelt studiebesök, tyckte att det var roligt att möta människor med potential för arbetsmarknaden. 

Skuggad politiker

Fredrik Lindstål, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd skuggas i Stadshuset Fredrik Lindstål, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd skuggas i Stadshuset

Den internationella jobbskuggardagen är en viktig dag. Den lyfter möjligheten för företag att öka sin konkurrenskraft genom att tänka utanför boxen. En som nappade på idén var vikarie Fredrik Lindstål, 
 
”Företag och organisationer vet att de måste vara på tårna för att attrahera bra personal. Därför är det så viktigt att ta vara på alla människors behov och möjligheter på arbetsmarknaden”
 

För att lyfta idén med Jobbskuggning skickade MIA-projektet post ett brev till Stockholms stads arbetsmarknads- och integrationsborgarråd som nappade på idén. Men när det var dags hade Fredrik Lindstål tagit över agendan.
 
"När jag såg att jag skulle ha en jobbskugga undrade jag vad det kunde vara? Jag kontaktade säkerhetsavdelningen för att kontrollera att det inte handlade om underrättelsearbete. Istället visade det sig att det var Johanna som skulle följa med mig på jobbet en dag", säger Fredrik och ler brett.

Läs hela inlägget »
Karin Gelin, förbundschef. Samordningsförbundet VärNA Karin Gelin, förbundschef. Samordningsförbundet VärNA

”Jag vill fokusera på det som fungerar, vilket är ett dilemma när ingen vill prata om elefanten i rummet. Vi måste våga tala om saker. Kan vi till exempel enas om att det går för långsamt att stötta människor in i arbetslivet har vi kommit en bit på väg”, säger Karin Gelin, förbundschef Samordningsförbundet VärNa. 
 
Jag är glad för det vi åstadkommer tack vare ett skickligt gäng som driver projektet. Men inkörningsperioden var en utmaning. Vi hade behövt mer tid för analys och planering. Med facit i hand tror jag att alla delprojekt hade vunnit på det.

Läs hela inlägget »
Trygve Nylund, projektledare och Kjell Sjundemark, förbundschef arbetar för att öka samordningen. Trygve Nylund, projektledare och Kjell Sjundemark, förbundschef arbetar för att öka samordningen.

”Vare sig det handlar om sjukdom, utbrändhet, språk, funktionshinder eller psykisk ohälsa, kan vi ge människor hopp inför framtiden,” säger Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje. Han ser kopplingen mellan MIA-projektet och det inkluderande samhället. 


Södertälje har en tradition av att integrera nya medborgare, vilket ofta för med sig att personer har kontakt med flera myndigheter samtidigt. Samordningsförbundet spelar en viktig roll för att ingen ska hamna mellan stolarna.

Läs hela inlägget »

 
”Det går bra. Vi har modiga deltagare och personal som möter dem på ett bra sätt. Det får vi bekräftat genom goda resultat och deltagar-berättelserna som fångas upp i projektet. När jag inser att det fungerar, känner jag att jag är med och gör skillnad”, säger Elin Asplund, förbundschef i Samordnings-förbundet Huddinge Botkyrka Salem (HBS).
 

Elin har varit förbundschef sedan 2009. Under den perioden har Samordnings-förbunden kommit upp på agendan, bland annat genom att Samordnings-förbundet Stockholms stad bildades 2017. 

Vad betyder MIA-projektet för dig?

MIA står för mobilisering inför arbete, vilket är en kärna i samordningsförbundens uppdrag: Att stödja och finansiera samverkansinsatser.
 
I HBS började vi förbereda projektet tidigt. Vi utvärderade det vi finansierat tidigare och såg bland annat hur framgångsrikt det kan vara att arbeta enligt metoden Supported employment. I projektet ville vi testa metoderna och koppla dem till fler deltagare och andra samverkansstrukturer”. 

Läs hela inlägget »

Den 13 till 17 maj kan du mötas av ett ovanligt besök när MIA-projektets deltagare ger sig ut i arbetsvimlet. Vi önskar att någon av dem får skugga dig. Sjuksköterskor, chefer på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, politiker och taxichaufförer har uppmuntrats att dela med sig av sitt liv under en dag.

Vi vet inte om vår socialförsäkringsminister nappat på erbjudandet ännu, men vi hoppas. Jobbskuggning är ett enkelt sätt att göra studiebesök. Inga formella krav eller tillstånd behövs. Det är bara att grabba tag i en person som verkar ha ett intressant arbete och be att få följa med till jobbet några timmar, eller en hel dag.

Läs hela inlägget »
Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare och Annica Falk, projektchef berättar om MIA-projektet i olika forum Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare och Annica Falk, projektchef berättar om MIA-projektet i olika forum

Just nu är vi i ett spännande skede. Vi börjar få fram viktiga resultat som indikerar vad som fungerar och vilka utmaningar myndigheterna behöver ta itu med. Sök jobbet som projektledare, så för du vara med på resan mot bättre samordning mellan människor och myndigheter.

I MIA-projektet Östra Södertörn arbetar vi med individbaserade metoder och arbetsträning. Precis som i hela MIA-projektet står deltagaren i centrum. Det spelar ingen roll vilken bakgrunden hen har, vi ska öka de personliga förutsättningarna för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Ingen ska falla mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna.

Lära och föra kunskapen vidare

Som projektledare i ett av Europeiska socialfondens största projekt kommer du att kunna göra skillnad för en utsatt målgrupp. Det är ett lärande projekt. Du får vara med och utveckla samverkan och odla kontakter med allt från styrgrupper, kollegor och handledare, till arbetsgivare, arbetsintegrerande sociala företag och representanter från våra parter. I takt med att de goda resultaten blir tydligare, blir din roll även att implementera dem.

Sök, eller sök någon som passar

Våra deltagare ger oss högt betyg när det gäller bemötande. Det är viktigt om vi ska lyckas med våra mål. Vill u vara med och bidra till det? Eller känner du någon som skulle passa i vårt team? Läs och dela platsannonsen. Vi behöver vår projektledare dirkekt.

https://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/

https://www.offentligajobb.se/jobad/delprojektledare-till-esf-projektet-mia-östra-södertörn_haninge-stockholms-län-sverige_bb961901-fe19-4e73-bca7-af99eed1e2a4

Läs hela inlägget »
Efter tolv år som förbundschef i Östra Södertörn går Ritva Widgren i pension Efter tolv år som förbundschef i Östra Södertörn går Ritva Widgren i pension

Ritva Widgren har varit en av pionjärerna i utvecklingen av samordningsförbunden i Sverige. En viktig del i arbetet genom åren har varit att utveckla samarbetet mellan samordningsförbunden i länet, varav MIA-projektet är ett konkret resultat.       
 
Nu går Ritva mot andra utmaningar och äventyr. Hon funderar på att engagera sig i familjens lantbruksgård i Finland. Här berättar hon om sin resa med MIA-projektet.

Läs hela inlägget »
Annica Falk, projektchef MIA-projektet Annica Falk, projektchef MIA-projektet

Nu ska vi vässa och utveckla samverkan med våra arton arbetsintegrerande sociala företag. Vi söker dig som vill arbeta med processer, har erfarenhet av vår målgrupp och vill komma in i ett drivande team med sikte på resultat. 
 

MIA-projektet är ett lärande projekt. Vårt arbete är viktigt, intressant och meningsfullt. Ju längre in i projektet vi kommer, desto fler resultat får vi fram. Projektmålen kryper närmare, insatsområdena fördjupas. Redan startar planerna för implementering av de bästa metoderna i ordinarie verksamhet. Ett av fokusområdena är arbetsträning. 

Sök tjänsten och få ett roligt arbete

Är du strategisk, analytisk och operativ? Vill du verka för att få ut maximal samordning mellan våra parter och ASF? 
 
Vi behöver en van processledare med erfarenhet av samordning, helst från myndighetsgemensamma plattformar. Du kommer att arbeta nära våra 18 ASF, men även projektledningen som förutom mig, består av sex delprojektledare, kommunikatör, utredare och verksamhetsutvecklare”, säger Annica Falk, projektchef i MIA-projektet. 
 

MIA-projektets arbetsintegrerande sociala företag finns över hela länet. Deltagarna kan arbetsträna på allt från Re:innovation, Selmas hunddagis och på caféet Bönorna i Handen. MIA-projektets systerprojekt Kugghjulet, har till uppdrag att driva och utveckla ASF.  
 

Läs hela platsannonsen och ansök här .

Läs hela inlägget »

Jag vill följa med dig till arbetet en dag, eller några timmar för att se vad du gör. Kanske får jag träffa dina arbetskamrater och fika. Vi får chans att mötas över gränserna. 
       För att få vara med i MIA-projektet behöver jag vara motiverad, vilket jag är. Att få jobbskugga någon på den internationella Jobbskuggardagen skulle öka min lust att nå målet.
     Oavsett om du är tjänsteman, brandman, chef eller lärare, skulle min dag bli spännande. Gå in på ditt delprojekt och skicka ett mejl till projektledaren. 
 
Hälsningar
MIA-projektets deltagare
 
Läs gärna mer om Jobbskuggning och The International Job Shadow Day som pågår 
mellan 13 och 17 maj i hela Europa. http://www.sfse.se/jobshadow/

Läs hela inlägget »

Nya Aktivitetsplatsen startar inom ramen för MIA-projektet, men tanken är att det ska leva kvar långt efter projektets slut. Redan från start tänker vi utanför boxen. 

Aktivitetsplatsen är en väg in för människor som kanske tidigare inte haft en chans att ta ett arbete, eller börja studera för att närma sig arbetsmarknaden. 
 
”Vi ska skapa en plattform där allt från arbetsterapeuter, psykologer och SE-handledare till hälsocoacher och yogainstruktörer bildar ett team. Idén är att olika kompetenser samlas runt personer som behöver förrehabilitering”,
 
Oavsett om det är psykisk ohälsa, eller andra svårigheter som gör att dessa personer inte kan delta i parternas ordinarie insatser, fyller Aktivitetsplatsen en lucka i Stockholms stad. Vårt uppdrag är att skapa samordning mellan myndigheterna. Det här är precis rätt väg att gå” säger Siri Persson, verksamhetsledare för Aktivitetsplatsen.

Läs hela inlägget »

”När jag började här hade jag inte funderat så mycket på bland annat genusfrågan, men nu är jag medveten på ett helt annat sätt, vilket familjen märkt av hemma. Jag har fått nya perspektiv, säger Kerstin Larsson, ekonom i MIA-projektet.

MIA-projektets totala projektbudget är drygt 153 miljoner kr. Europeiska socialfonden bidrar med ca 100 miljoner kr och samordningsförbunden står för resten. 

Läs hela inlägget »

”De som jobbar i MIA-projektet är supermänniskor. Jag skulle önska att de fick stanna för evigt, de gör ett fantastiskt jobb,” säger Eva Magnusson, förbundschef Samordningsförbundet Stockholm stad, en av sex delprojektägare i Stockholms län.
Här tar vi pulsen på projektet.

Läs hela inlägget »

”Först vill jag ge en stor eloge till medarbetarna här i Södra Roslagen, men också till den regionala ledningsgruppen, som gör ett jättejobb”, säger Sophia Dahlgren, förbundschef
Samordningsförbundet Södra Roslagen, en av MIA-projektets delprojektägare. Med Sophias hjälp tar vi pulsen på MIA Södra Roslagen.

Läs hela inlägget »
MIA-projektet är innovativt och outside the box säger Amer. MIA-projektet är innovativt och outside the box säger Amer.

”Vi satsade självklart på MIA-projektet, eftersom det gynnar en målgrupp som tidigare inte hade några insatser alls”, säger Amer  Baalbaki, Samverkanssamordnare på Arbetsförmedlingen, en av MIA-projektets viktigaste parter. 


En deltagare kan exempelvis vara en person som varit sjukskriven de senaste sju åren. Arbetslivet har förändrats. Nya koder gäller. Har hen levt isolerad kanske yrket fått en helt ny inriktning. Det räcker inte med att säga ”nu måste jag göra något av mitt liv” för att få ett arbete. Personen kanske är motiverad, men har en arbetslivserfarenhet som går sju år tillbaka i tiden. 

-  Var befinner hen sig kunskapsmässigt? Vad saknas? Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar för att se hur personen kan komma närmare arbetsmarknaden, säger Amer.

Motiverade deltagare

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter