1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2018 > 03

Nu presenterar MIA-projektet i Stockholm stad ett stöd speciellt riktat till  personer med narkolepsi. Vi välkomnar personer mellan 19 och 64 år med narkolepsi. Kravet är att deltagaren själv önskar ta nya steg mot ett arbete, eller studier. 
 
Deltagaren formulerar inom vilka livsområden stöd behövs
Vi arbetar med en metod som heter Case management, vilket innebär att deltagaren kan få det individuella stöd som behövs inom olika livsområden.
Det kan vara hälsa, vård, behandling eller fritid.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer