1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2018 > 06

”Allt är politik” lyder parollen för politikerveckan som samlar 200 organisationer och politiker på Järva IP under nio dagar. MIA-projektet var på plats med målet att berätta vad vi gör för att ingen ska hamna mellan stolarna i kontakt med myndigheterna.
 

Med hjälp av pinnstolar, barstolar och gungstolar i olika färger visualiserade vi MIA-projektets främsta mål. Varje deltagare ska få rätt stöd och skyddsnät för att hitta, få och behålla ett arbete, eller för att klara av studier. Oavsett hur stolarna ser ut, ska ingen hamna emellan.
 

Läs hela inlägget »

För den som inte arbetat på länge kan Arbetsintegrerande sociala företag (ASF), förändra livet till det bättre. Det handlar om att klara av en uppgift, få arbetskamrater, försörja sig själv och känna makt över sitt liv. Allt det som ökar samhällsengagemanget. 
 
”Vi ger människor en andra chans, men även en tredje”
En panel med politiker och representanter från flera olika Arbetsintegrerande Sociala företag möttes under en välbesökt temadag.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer