1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2018 > 10

Kaffe och föreläsning är ett smart koncept för att dela kompetens. Här arrangeras ett välbesökt frukostmöte av MIA-projektet vid Samordningsförbundet Östra Södertörns.  Här är MIA-projektets Johanna Tagemark och huvudtalarena Anna Lexelius.
 

Läs hela inlägget »

Oräkneligt många människor med funktionshinder har hittat rätt på arbetsmarknaden tack vare Bengt Eklund. Idag arbetar han som kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen. Men inte så länge till. Förra veckan tog Bengt emot guldklocka som tack för 30 år i tjänst.

Det Bengt har åstadkommit mycket under sina år på Arbetsförmedlingen. Bland annat var han  ansvarig för att den effektiva metoden Supported employment, SE implementerades i Sverige. Det är en metod som används framgångsrikt, bland annat i MIA-projektet. På Arbetsförmedlingen används SE i form av Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS, ett särskilt stöd till personer som har nedsatt arbetsförmåga när hen ska börja arbeta. 

Läs hela inlägget »

Ett produktionsteam med funktionshinder, en film med ikonisk musik av John Lennon,
ett brev från Yoko Ono och ett sjösatt projekt där konceptet ”Gör Plats” ska förändra villkoren för personer med funktionsnedsättningar.  Arbetsförmedlingens projekt inspirerar oss I MIA-projektet.

 
Arbetsförmedlingen stora informationsinsats för att bidra till att ge fler med funktions-
nedsättning jobb, har alla ingredienser som krävs för att bli en viral succé. Något vi gärna bidrar till. Det handlar om att skapa arbeten till människor som har kompetenser och förmågor som blir till stor nytta på rätt arbetsplats.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: gör plats, inspiration

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer