1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2019 > 03

Trygve Nylund, projektledare och Kjell Sjundemark, förbundschef arbetar för att öka samordningen. Trygve Nylund, projektledare och Kjell Sjundemark, förbundschef arbetar för att öka samordningen.

”Vare sig det handlar om sjukdom, utbrändhet, språk, funktionshinder eller psykisk ohälsa, kan vi ge människor hopp inför framtiden,” säger Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje. Han ser kopplingen mellan MIA-projektet och det inkluderande samhället. 


Södertälje har en tradition av att integrera nya medborgare, vilket ofta för med sig att personer har kontakt med flera myndigheter samtidigt. Samordningsförbundet spelar en viktig roll för att ingen ska hamna mellan stolarna.

Läs hela inlägget »

 
”Det går bra. Vi har modiga deltagare och personal som möter dem på ett bra sätt. Det får vi bekräftat genom goda resultat och deltagar-berättelserna som fångas upp i projektet. När jag inser att det fungerar, känner jag att jag är med och gör skillnad”, säger Elin Asplund, förbundschef i Samordnings-förbundet Huddinge Botkyrka Salem (HBS).
 

Elin har varit förbundschef sedan 2009. Under den perioden har Samordnings-förbunden kommit upp på agendan, bland annat genom att Samordnings-förbundet Stockholms stad bildades 2017. 

Vad betyder MIA-projektet för dig?

MIA står för mobilisering inför arbete, vilket är en kärna i samordningsförbundens uppdrag: Att stödja och finansiera samverkansinsatser.
 
I HBS började vi förbereda projektet tidigt. Vi utvärderade det vi finansierat tidigare och såg bland annat hur framgångsrikt det kan vara att arbeta enligt metoden Supported employment. I projektet ville vi testa metoderna och koppla dem till fler deltagare och andra samverkansstrukturer”. 

Läs hela inlägget »

Den 13 till 17 maj kan du mötas av ett ovanligt besök när MIA-projektets deltagare ger sig ut i arbetsvimlet. Vi önskar att någon av dem får skugga dig. Sjuksköterskor, chefer på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, politiker och taxichaufförer har uppmuntrats att dela med sig av sitt liv under en dag.

Vi vet inte om vår socialförsäkringsminister nappat på erbjudandet ännu, men vi hoppas. Jobbskuggning är ett enkelt sätt att göra studiebesök. Inga formella krav eller tillstånd behövs. Det är bara att grabba tag i en person som verkar ha ett intressant arbete och be att få följa med till jobbet några timmar, eller en hel dag.

Läs hela inlägget »
Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare och Annica Falk, projektchef berättar om MIA-projektet i olika forum Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare och Annica Falk, projektchef berättar om MIA-projektet i olika forum

Just nu är vi i ett spännande skede. Vi börjar få fram viktiga resultat som indikerar vad som fungerar och vilka utmaningar myndigheterna behöver ta itu med. Sök jobbet som projektledare, så för du vara med på resan mot bättre samordning mellan människor och myndigheter.

I MIA-projektet Östra Södertörn arbetar vi med individbaserade metoder och arbetsträning. Precis som i hela MIA-projektet står deltagaren i centrum. Det spelar ingen roll vilken bakgrunden hen har, vi ska öka de personliga förutsättningarna för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Ingen ska falla mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna.

Lära och föra kunskapen vidare

Som projektledare i ett av Europeiska socialfondens största projekt kommer du att kunna göra skillnad för en utsatt målgrupp. Det är ett lärande projekt. Du får vara med och utveckla samverkan och odla kontakter med allt från styrgrupper, kollegor och handledare, till arbetsgivare, arbetsintegrerande sociala företag och representanter från våra parter. I takt med att de goda resultaten blir tydligare, blir din roll även att implementera dem.

Sök, eller sök någon som passar

Våra deltagare ger oss högt betyg när det gäller bemötande. Det är viktigt om vi ska lyckas med våra mål. Vill u vara med och bidra till det? Eller känner du någon som skulle passa i vårt team? Läs och dela platsannonsen. Vi behöver vår projektledare dirkekt.

https://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/

https://www.offentligajobb.se/jobad/delprojektledare-till-esf-projektet-mia-östra-södertörn_haninge-stockholms-län-sverige_bb961901-fe19-4e73-bca7-af99eed1e2a4

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer