1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2019 > 09

Det är viktigt, men även roligt att arbeta med MR säger Märta Det är viktigt, men även roligt att arbeta med MR säger Märta

De mänskliga rättigheterna är ett material med många dimensioner. Det får vi nytta av när vi ska bryta mönster och arbeta enligt de horisontella principerna. Därför vill många av oss lyfta vår kunskap till en högre nivå. Det fick vi göra med hjälp av Märta Lycken, enhetschef för utvecklingsenheten i Göteborg Stad. 

Beröm för bemötande

FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det fanns en stark vilja att skapa en gemensam överenskommelse om universella och odelbara rättigheter, det vill säga rättigheter som inte kunde kompromissas bort. Anledningen var att liknande övergrepp inte skulle kunna ske i framtiden. 

I MIA-projektet får vi beröm för bemötandet och vårt individanpassade arbetssätt.  Därför kände vi igen oss i det rättighetsbaserade arbetssätt vi fick presenterat för oss på  projektdagen. Att arbeta medvetet  med utgångspunkt från mänskliga rättigheter ger  oss ytterligare verktyg att se våra deltagare för deras personliga förmågor.
 
”När vi införde arbetssättet på vår arbetsplats började vi med att läsa igenom alla artiklarna och speciellt de konventioner som berörde oss. Vi arbetade utforskande, vilket innebär att vi inte alltid landade där vi trodde. Arbetet bjöd på nya utmaningar och dilemman, men vi insåg också att vi hade mycket nytta av de nya begreppen och synsätten utifrån de mänskliga rättigheterna”, säger Märta.

Läs hela inlägget »

När alla projektmedarbetare samlas i Swecos lokaler på Kungsholmen går diskussionerna heta. Målet är att utbyta erfarenheter och berika varandra och projektet. Vilka resultat kan noteras så här långt in i projektet?

MIA-projektet har hittils skrivit in 1005 kvinnor och 699 män. Av dessa har 343 kvinnor och 268 män börjat arbeta, studera eller delta i ordinarie insatser. Allt går som det ska med andra ord. Och eftersom MIA-projektet är ett lärande projekt, arbetar vi systematiskt för att ta reda på vad det är som gör projektet framgångsrikt.

Kan vi bättre ta vara på guldkornen? Hur ska det som avviker, eller skaver i processerna  passas vidare till de som har mandat att förändra? För att nå hela vägen är allas röster viktiga. Under projektdagen arbetade vi bland annat i små grupper. Vi tittade på likheter och olikheter.  Vi fortsatte arbetet för att underlätta kompetensdelning mellan delprojektetens metodhandledare för CM, SE, IPS, Boston och ASF. 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer