1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2019 > 10

MIA-projektet har blivit en förebild. Eva Magnusson, förbundschef i Stockholm, tar med sig idéer för hur ingen ska hamna mellan stolarna till Samordningsförbundet Göteborg när hon nu lämnar Stockholm. MIA-projektet har blivit en förebild. Eva Magnusson, förbundschef i Stockholm, tar med sig idéer för hur ingen ska hamna mellan stolarna till Samordningsförbundet Göteborg när hon nu lämnar Stockholm.

MIA-projektets externa utredare har genomfört en andra SIQ-analys. Det innebär att vi reflekterar över resultatet så här långt, i syfte att kunna utvecklas med fokus på ledning, planering och engagemang.

MIA-projektet är ett lärande projekt och arbetar kontinuerligt med utvärdering för att mäta kvaliteten i projektet. I SIQ-analysen granskas det insamlade enkätmaterialet för att lyfta frågor för fördjupning. Orsaker och konsekvenser får ett synligt fokus. 

Det är Institutet för kvalitetsutveckling som tagit fram  modellen för att mäta allt från hur nöjda medarbetarna är till hur det fungerar med metoder, processer, information och kompetensförsörjning.

Resultatet av vår SIQ-analys så här långt in i projektet kommer att presenteras på en resultatkonferens den 28 november. Men efter konferensen fortsätter analysen med bland annat fokusgrupper där deltagare ingår. Målet är att hitta och definiera områden där det finns utvecklingspotential. 

Läs hela inlägget »
På Re:innovation i Täby finns ett brett spann av arbetsuppgifter så deltagare har möjlighet att välja själva och kan prova på nya arbetsområden. På Re:innovation i Täby finns ett brett spann av arbetsuppgifter så deltagare har möjlighet att välja själva och kan prova på nya arbetsområden.

MIA-projektet ställer krav på att våra Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, arbetar enligt de horisontella principerna. Det sker via upphandlingsavtalen.

Nu är det dags att följa upp arbetet. Hur arbetar ASF för jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet? 

Vi granskar flera olika områden och eftersträvar bland annat mer variation när det gäller branscher och yrken samt systematisk rotation på arbetsplatsen. Då kan deltagare testa fler och olika arbetsuppgifter. Allt fokus ska ligga på förmågor och intressen.

Ett område vi arbetar med är att skapa större bredd av branscher när det gäller arbetsträningsplatser. Har vi det, gynnar det möjligheten att erbjuda deltagarna arbetsuppgifter som inte är könsstereotypa.  Vi arbetar även för att medvetet och systematiskt rotera mellan arbetsuppgifter på ASF. 

Läs hela inlägget »
MIA-projektet handlar så mycket om möten mellan människor. Det vill vi fånga på ett lite annorlunda sätt. MIA-projektet handlar så mycket om möten mellan människor. Det vill vi fånga på ett lite annorlunda sätt.

Samtidigt som ansökan för en förlängning av MIA-projektet gick till Europeiska Socialfonden, skickade våra sex delprojektledare ut lika många oskrivna böcker under devisen "Ge det vidare".

Nu rör sig böckerna från hand till hand i projektet och bland personer i dess närhet. De rör sig fritt och förhoppningen är att så många som möjligt ger sitt personliga avtryck. 

Ser du boken och känner dig manad? Skriv, rita eller klottra något och ge det vidare. Följ och hashtagga #gedetvidare och #miaprojektet

 

Läs hela inlägget »
Annica Falk, projektchef i MIA-projektet lägger sista handen vid ansökan. Annica Falk, projektchef i MIA-projektet lägger sista handen vid ansökan.

Onsdagen den 2 oktober skickade vi in ansökan om en förlängning under projektnamnet MIA Vidare. Namnet fångar upp grundidén, vilket är att föra vidare och tillämpa de verkningsfulla metoder och arbetssätt som utvecklats mellan 2017 och 2020.

Tillit är en viktig pusselbit i en demokrati. Ska vi bygga förtroende hos människor, måste vi ha mod att förändra det som inte fungerar och kunskap att utveckla det som är bra. Samverkan är ett sådant utvecklingsområde.

Här behövs stadig tillförsel från forskning och evidens. Här krävs nytänkande och smarta lösningar. Det är vad MIA-projektet arbetar för. I december får vi besked från ESF, så håll tummarna.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer