1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2019 > 11

Insatskatalogen är en webbplats där insatser
inom välfärden samlas. Aktiviteterna riktar sig till enskilda personer som behöver stöd på väg mot arbetsmarknaden.

"Tack vare Insatskatalogen kan myndighetspersoner och privatpersoner hitta rätt insatser utifrån vad personen behöver”, säger Elisabeth Afram Söderstrom, lokal redaktör för Insatskatalogen HBS och Södertälje.


Insatskatalogen utvecklades 2017 från en broschyr i pappersformat till ett smart sökverktyg på webben. En av alla insatser som presenteras i katalogen är MIA-projektet. Alla insatser drivs av kommuner, region och arbetsförmedlingen, eller av projekt finansierade av samordningsförbund. Här finns  även de insatser som drivs av privata aktörer och av civilsamhället.

Läs hela inlägget »
Mona Värmå från Hela Människan konstaterar att MIAs deltagare är mer motiverade än andra deltagare. Mona Värmå från Hela Människan konstaterar att MIAs deltagare är mer motiverade än andra deltagare.

När våra deltagare arbetstränar i SE-metoden utgår vi från tre centrala områden:  Att ingå i sociala sammanhang. Att växa och tro på sig själv. Och att lära sig ett yrke och få erfarenhet.
     Så arbetar Hela människan, ett av våra Arbetsintegrerande sociala företag. Som namnet antyder utgår verksamheten från ett helhetsperspektiv.

 
Vanliga företag har fullt upp med vinst och resultat, medan ett ASFs huvuduppgift är att stötta individer.  Studier visar att arbete har en helande effekt.

Arbete bidrar till att människor får incitament att sköta rutiner, delta i socialt sammanhang och ta del av utvecklande aktiviteter på sina egna villkor.

Läs hela inlägget »
Välkommen Kristoffer Zetterberg. Hoppas du kommer att trivas som utredare i MIA-projektet. Välkommen Kristoffer Zetterberg. Hoppas du kommer att trivas som utredare i MIA-projektet.

I måndags började Kristoffer som utredare i MIA-projektet. Hans uppgift är att fortsätta att ta fram och analysera allt underlag vi har samlat i MIA-projektet. Varmt välkommen!

”Jag är uppvuxen i Dingtuna, utanför Västerås. Senaste jobbet var på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som utredningsassistent. Vi tog fram en årlig drogvaneundersökning bland 9-klassare och gymnasieelever, tittade på forskning kring barn som växer upp i missbruksmiljöer och granskade reklam om spel om pengar”, säger Kristoffer.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer